Przejdź do zawartości

Liga Morska i Kolonialna

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Liga Morska i Kolonialna

Liga Morska i Kolonialna (Liga Morska i Rzeczna) – polska masowa organizacja społeczna działająca w latach 1918–1953, propagująca zagadnienia morskie i ekspansję kolonialną.

  • Wczoraj wziąłem przypadkiem do ręki pismo „Morze” wydawane przez naszą sanacyjną Ligę Morską i Kolonialną, jakiś numer z 1938 roku. Polska ma wtedy siłę Polski dzisiejszej, czyli żadną, a dookoła cała Europa się pali. Tymczasem w numerze dyskusja o tym, czy przyszłe polskie kolonie w Afryce zasiedlić Żydami, bo w parlamencie brytyjskim analogiczna dyskusja się toczy, oraz wzywa się do powrotu Śląska Cieszyńskiego do imperialnej macierzy, co zresztą za chwilę nastąpi, tylko że chwilę później imperialna macierz też przestanie istnieć.
    • Autor: Cezary Michalski, Nie ma sprawy, wstęp w: Czesław Miłosz, Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, s. 21.