Przejdź do zawartości

Krzysztof Mieszkowski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Krzysztof Mieszkowski (2015)

Krzysztof Mieszkowski (ur. 1956) – polski kulturoznawca, krytyk teatralny, dziennikarz, polityk Nowoczesnej, dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu.

  • Chciałbym powiedzieć, że oglądałem Wiadomości, dawno tego nie robiłem, jestem zbulwersowany. Ten program w takiej formie w żadnej demokratycznej telewizji, a tym bardziej telewizji publicznej nie może być emitowany. To jest po prostu kompromitacja telewizji publicznej. Ten format niedialogowy, format homogenicznej telewizji publicznej, jednorodnej, propisowskiej, gdzie nie ma ani jednej wypowiedzi kontrującej jakikolwiek materiał dotyczący spraw politycznych. Proszę konfrontować stanowiska, proszę pokazać pluralistyczny światopogląd naszej demokracji, a nie jedno stanowisko, jedną perspektywę. To jest po prostu niedopuszczalne. To jest amatorska telewizja.
  • Państwo z parlamentu Rzeczypospolitej zrobiliście teatr słaby, słabą farsę. Słabą farsę. Jesteście słabymi aktorami, nie zatrudniłbym was. Moglibyście być co najmniej dublerami. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej. Tak stanowi art. 73 Konstytucji Rzeczypospolitej. Czytamy w niej także, że każdy ma wolność korzystania z dóbr kultury, a zgodnie z art. 6 konstytucji obowiązkiem Polski jest stworzenie odpowiednich warunków ich upowszechniania i równego dostępu do nich. Z kolei w art. 54 ustawa zasadnicza chroni każdą wypowiedź, również o charakterze artystycznym, od cenzury prewencyjnej, czyli zakazuje uzależniania jej od uprzedniej kontroli, czyli zgody organu państwowego. Wolności wymienione w konstytucji nie są hojnym gestem ustawodawcy, ale mają swoje umocowanie w godności ludzkiej.