Kompozycja (sztuki wizualne)

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Kompozycja – układ elementów zestawionych ze sobą w taki sposób, aby tworzyły one harmonijną całość. Kompozycją określa się również samo dzieło, zawierające połączone ze sobą składniki.

 • Geometria służy mi jak gramatyka, w języku ekspresji obrazu. Szkielet strukturalny, kompozycja i cięcie geometryczne dają klucz do lektury obrazu; inaczej byłoby jak dadaistów, którzy wkładali słowa do woreczka, a później wyciągali je pojedynczo, aby ułożyć wiersz.
  • Autor: Augusto De Luca
  • Źródło: Flavio Squarcio, wywiad, „L'Italo Europeo”, 4 grudnia 2009
 • Kompozycja artystyczna to wielka nauka, a nawet szereg nauk – geometria wykreślna, kolorystyka, deformacja, nauka o kontrastach kolorów, kształtach i proporcjach.
  • Autor: Witold Dederko, Przedmiot rzeczywisty i jego obraz (1989), wyd. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1989, s. 28.
 • Kompozycja jest dla każdego rodzaju twórczości kręgosłupem spinającym wszystkie jego elementy. (…) Funkcją kompozycji jest przyciąganie widza, zachęta do oglądania dzieła i prowadzenie jego oka od elementu do elementu aż do ogarnięcia całości.
  • Autor: Małgorzata Mizia, O kompozycji malarskiej w projektowaniu architektonicznym, wydawnictwo Arcana, Kraków 1995, s. 27.
 • Przedstawienie pantomimiczne to nie tylko opowiadanie anegdoty i przekaz myśli, to też widowisko, czysto plastyczne i wizualne, ważna jest więc jego kompozycja. Nie może ona składać się z pomieszanych stylów i w związku z tym jakaś jedna, zasadnicza linia jest obowiązująca. Natomiast potem w ramach tej obowiązującej linii każdy z osobna, każdy aktor indywidualnie reprezentuje siebie, zatem każdy z osobna może grać inaczej, ale w ramach obowiązującej struktury.