Henryk Tomaszewski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Henryk Tomaszewski (1919–2001) – polski tancerz, mim, choreograf, reżyser, pedagog, założyciel i dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

  • Lalka jest niewinna i nieświadoma. Człowiek poprzez nitki wprowadza ją w ruch, i daje jej duszę. Nagle widzimy w niej nasze odbicie. Lalka jest antygrawitacyjna, na tym polega jej przewaga nad człowiekiem. Spełnia nasze marzenia o unoszeniu się, o lataniu.
  • Uważam, że każdy aktor jest trochę inny, ale istnieje także pewna ogólna zasada. Przedstawienie pantomimiczne to nie tylko opowiadanie anegdoty i przekaz myśli, to też widowisko, czysto plastyczne i wizualne, ważna jest więc jego kompozycja. Nie może ona składać się z pomieszanych stylów i w związku z tym jakaś jedna, zasadnicza linia jest obowiązująca. Natomiast potem w ramach tej obowiązującej linii każdy z osobna, każdy aktor indywidualnie reprezentuje siebie, zatem każdy z osobna może grać inaczej, ale w ramach obowiązującej struktury.

O Henryku Tomaszewskim[edytuj]

  • Był mistrzem ujawniania stanów wewnętrznych człowieka za pomocą ruchów ciałem, gestów, mimiki. Jego teatr, jedyny w swoim rodzaju, teatr elitarny, nie znał barier językowych, co sprzyjało wędrówce po scenach świata.
  • Używając skrótu, symbolu, przenośni potrafił Tomaszewski wyrazić ruchem abstrakcję myśli, uczucie, filozoficzne dociekanie istoty bytu. Sięgnął do literatury, mitów, pokazał na scenie przeszłość i teraźniejszość, sny i marzenia, przeczucia i stany nieuświadomione. Mówił, czym jest śmierć, jak na człowieka działa natura i cywilizacja.