Kazimierz Godłowski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kazimierz Godłowski (1934–1995) – polski archeolog i prehistoryk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  • Ogólny model wczesnośredniowiecznej kultury słowiańskiej różni się w zasadniczy sposób od tego, jaki panował w okresie późno-rzymskim na terenie Europy Środkowej, jak również w strefie leśno-stepowej Ukrainy, natomiast wykazuje szereg zbieżności z tym, który właściwy był w tym czasie i w okresie jeszcze wcześniejszym, a także późniejszym w wieku V - VIII dla kultur leśnej strefy Europy Wschodniej.
  • Dziś, dzięki ustaleniom takich badaczy jak profesorowie Kazimierz Godłowski, Jerzy Kolendo czy Michał Parczewski, wiemy już, że prasłowiański Biskupin to naukowa legenda oraz, że w pierwszej połowie I tysiąclecia po Chr. obszary między Odrą a Wisłą zamieszkiwały społeczności germańskie, a Słowianie pojawili się tam wraz z początkami wczesnego średniowiecza.
    • Źródło: Aleksander Bursche, Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły, Uniwersytet Warszawski, Narodowe Centrum Nauki, Warszawa-Szczecin 2017 s. 8.
    • Zobacz też Kultura kijowska, Wenetowie
  • Koncepcja autochtoniczna została podważona i na gruncie źródłoznawczym obalona przez Kazimierza Godłowskiego, który – wykorzystując całość dostępnych danych archeologicznych, historycznych oraz przyrodniczych z III-V/VI wieku – wykazał brak kontynuacji kulturowej oraz osadniczej na ziemiach polskich w V–VI wieku.
  • Bezpośrednich pozytywnych danych dla datowania stanowisk typu praskiego w środkowym dorzeczu Łaby posiadamy niewiele.