Kazimierz Godłowski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kazimierz Godłowski (1934–1995) – polski archeolog i prehistoryk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Źródła pisane stanowią (…) punkt wyjścia i nić przewodnią dla interpretacji danych dostarczonych przez inne dyscypliny.
  • Źródło: Spór o Słowian, w Henryk Samsonowicz (red.), Narodziny średniowiecznej Europy, Warszawa 1999, s. 59.
 • Ogólny model wczesnośredniowiecznej kultury słowiańskiej różni się w zasadniczy sposób od tego, jaki panował w okresie późno-rzymskim na terenie Europy Środkowej, jak również w strefie leśno-stepowej Ukrainy, natomiast wykazuje szereg zbieżności z tym, który właściwy był w tym czasie i w okresie jeszcze wcześniejszym, a także późniejszym w wieku V – VIII dla kultur leśnej strefy Europy Wschodniej.
  • Źródło: Z badań nad zagadnieniami rozprzestrzeniania się Słowian w V–VII w.n.e. 1990, s. 13.
 • Dziś, dzięki ustaleniom takich badaczy jak profesorowie Kazimierz Godłowski, Jerzy Kolendo czy Michał Parczewski, wiemy już, że prasłowiański Biskupin to naukowa legenda oraz, że w pierwszej połowie I tysiąclecia po Chr. obszary między Odrą a Wisłą zamieszkiwały społeczności germańskie, a Słowianie pojawili się tam wraz z początkami wczesnego średniowiecza.
  • Źródło: Aleksander Bursche, Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły, Uniwersytet Warszawski, Narodowe Centrum Nauki, Warszawa-Szczecin 2017, s. 8.
 • Koncepcja autochtoniczna została podważona i na gruncie źródłoznawczym obalona przez Kazimierza Godłowskiego, który – wykorzystując całość dostępnych danych archeologicznych, historycznych oraz przyrodniczych z III-V/VI wieku – wykazał brak kontynuacji kulturowej oraz osadniczej na ziemiach polskich w V–VI wieku.
 • Bezpośrednich pozytywnych danych dla datowania stanowisk typu praskiego w środkowym dorzeczu Łaby posiadamy niewiele.
  • Źródło: Kazimierz Godłowski, Michał Janusz Parczewski, Pierwotne siedziby Słowian, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 216.