Przejdź do zawartości

Michał Janusz Parczewski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Michał Janusz Parczewski

Michał Janusz Parczewski (ur. 1946) – polski archeolog, profesor nauk humanistycznych.

  • Bez zakwestionowania bądź „udoskonalenia” istotnych składników relacji Pliniusza, Tacyta, Ptolemeusza i Jordanesa, lokalizujących Wenetów/Wenedów w bliższej lub dalszej odległości na wschód od linii Wisły, a także bez odrzucenia informacji Geografa z Rawenny o wschodniej kolebce Sklawinów, autochtonizm traci nieuchronnie rację bytu.
    • Źródło: Lokalizacja praojczyzny słowiańskiej w: Cień Światowita czyli pięć głosów w sprawie etnogenezy Słowian, pod red. Andrzeja Kokowskiego, 2002, s. 57.
  • Koncepcja autochtoniczna została podważona i na gruncie źródłoznawczym obalona przez Kazimierza Godłowskiego, który – wykorzystując całość dostępnych danych archeologicznych, historycznych oraz przyrodniczych z III–V/VI wieku – wykazał brak kontynuacji kulturowej oraz osadniczej na ziemiach polskich w V–VI wieku.
    • Źródło: Lokalizacja praojczyzny słowiańskiej w: Cień Światowita czyli pięć głosów w sprawie etnogenezy Słowian, pod red. Andrzeja Kokowskiego, 2002, s. 53.
  • Najwcześniejsza uchwytna granica świata słowiańskiego, nakreślona w źródłach pisanych z pierwszej połowy VI wieku, sięgała – przypomnijmy – górnej Wisły, dalej biegła po zewnętrznym łuku Karpat Wschodnich i Południowych, a następnie trzymała się linii dolnego Dunaju.
    • Źródło: Lokalizacja praojczyzny słowiańskiej w: Cień Światowita czyli pięć głosów w sprawie etnogenezy Słowian, pod red. Andrzeja Kokowskiego, 2002, s. 40.
  • Kultury praska, Kołoczyn i Pieńkowka są rozróżnialne w znacznej części na podstawie różnic cech przewodnich ceramiki. Są to naczynia garnkowate, ręcznie lepione nieornamentowane. Ludność ta nie znała jeszcze umiejętności wytwarzania naczyń na kole garncarskim. Było to bardzo głębokie cofnięcie się cywilizacyjne nie tylko w dziedzinie garncarstwa ale w ogóle. Kultura Słowian w tym czasie VI i VII wiek jest radykalnie uboższa niż to co obserwujemy w okresie rzymskim czy też wczesnych stadiach wędrówek ludów.