Jerzy Wyrozumski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Jerzy Lesław Wyrozumski (1930–2018) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w dziejach średniowiecza.

Wypowiedzi[edytuj]

  • Na terenie Polski przed II wojną światową mieszkała więcej niż połowa Żydów z całego świata, współtworząc przez wieki naszą historię i kulturę. Jesteśmy więc dłużni naszym dawnym współobywatelom zainteresowanie ich losem i twórczym działaniem na różnych polach.
    • Źródło: Anna Wojnar, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach, „Alma Mater” nr 90, marzec 2007, s. 49.
    • Zobacz też: Żydzi

O Jerzym Wyrozumskim[edytuj]

  • Człowiek instytucja, obdarzony powszechnym zaufaniem, niezwykle przy tym skromny, pełnił wiele funkcji w życiu naukowym, (...) stanowił wzór rzetelności i uczciwości w nauce i w działalności społecznej.
  • Wraz z profesorem Jerzym Wyrozumskim odchodzi cała epoka w polskiej mediewistyce. Jako uczony był jednym z filarów badań nad historią średniowieczną, był w tej dziedzinie człowiekiem instytucją. Był jednocześnie postacią niezwykle wrośniętą w Kraków i oddaną bez reszty nauce i kulturze tego miasta. Był to człowiek krystalicznej uczciwości i niezwykłej skromności.