Przejdź do zawartości

Jacques Delors

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Jacques Delors (1988)

Jacques Delors (1925–2023) – francuski ekonomista i polityk, przewodniczący Komisji Europejskiej w latach 1985–1995, autor projektu unii walutowej.

 • Brytyjczycy, którzy mieli zastrzeżenia do euro, wskazując, że wspólna waluta nie może funkcjonować, bo nie stoi za nią żadne państwo, mieli przekonujący argument.
 • Kryzys zadłużenia nie świadczy o tym, że idea wspólnej waluty jako taka była zła, lecz o tym, że została niewłaściwie zrealizowana przez polityków nadzorujących jej wprowadzenie.
 • Nie jestem ojcem takiego euro!
  • Źródło: „Forum”, 14 listopada 2011
  • Zobacz też: euro
 • Nie wszyscy Niemcy wierzą w Boga, ale wszyscy Niemcy wierzą w Bundesbank.
 • Niemożliwa jest budowa Europy oparta jedynie na deregulacji (…) Rok 1992 to dużo więcej niż stworzenie wewnętrznego rynku znoszącego bariery w swobodnym przepływie towarów, usług i inwestycji (…) Rynek Unii Europejskiej powinien być zaprojektowany tak, by przynieść korzyści absolutnie każdemu obywatelowi Wspólnoty. Dlatego niezbędne jest poprawienie warunków życia i pracy robotników oraz zapewnienie lepszej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy (…) Europa was potrzebuje.
  • It is impossible to build Europe on only deregulation… 1992 is much more than the creation of an internal market abolishing barriers to the free movement of goods services and investment… The internal market should be desgined to benefit each and every citizen of the Community. It is therefore necessary to improve workers' living and working conditions, and to provide better protection for their health and safety at work… Europe needs you. (ang.)
  • Opis: 8 września 1988 w Londynie w przemówieniu do delegatów brytyjskiego Kongresu Związków Zawodowych TUC. Wspomniany rok 1992 to data planowanego podpisania traktatu z Maastricht.
  • Źródło: Peter Dorey, British politics since 1945, Marston Lindsay Ross International Press, Oksford 1995, s. 195
  • Zobacz też: Unia Europejska
 • Starcie pomiędzy tymi, którzy wierzą i tymi, którzy nie wierzą, zdominuje w najbliższych latach stosunki między Stanami Zjednoczonymi i Europą.
  • Źródło: „Guardian”, 14 marca 2005