Przejdź do zawartości

Język romski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Język romski (romani, dawniej, a obecnie potocznie: język cygański) – język używany przez Romów.

 • – Jakim językiem mówią Cyganie?
  – Czerwonym.
  • Opis: zagadka romska.
  • Źródło: Jerzy Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1986, ISBN 8308011500, s. 248.
 • Język cygański zwany romani to jedyny pewny dokument, który Cyganie przynieśli ze sobą ze swojej indyjskiej ojczyzny.
  • Autor: Tadeusz Pobożniak, Cyganie (seria Nauka dla Wszystkich, 176), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1972, s. 16.
 • Losy języka cygańskiego na ziemiach polskich – to właściwie tylko dzieje wpływu, jaki nań wywierał i wywiera otaczający go zewsząd język polski, oraz stosunki i wędrówki poszczególnych band. Język cygański utrzymał się u nas wprawdzie na ogół wcale dobrze, zachował nawet pewne delikatne odcienie fonetyczne, w wielu innych narzeczach zatracone, ale mimo to wykazuje silny wpływ języka polskiego nietylko w zapasie wyrazów, ale także w fonetyce i składni, chociaż nie we wszystkich dyjalektach w równej mierze.
 • Nakoniec należy tu [= do języków indyjskich] rozpowszechniony w Azyi, Afryce, a od XV wieku i w Europie (…) język cygański (…), wprawdzie zmięszany z licznemi obcemi pierwiastkami, ale bynajmniej nietylko złodziejski, bo polegający według pierwiastku głównego wszystkich swych gwar na narzeczach ludowych północnych Indyj bliższych.
 • Stanowisko, to jest pochodzenie i stosunki pokrewieństwa języka cygańskiego są zupełnie jasne. Należy on do aryjskiej grupy języków i narzeczy Indji przedgangesowych, zatem do sanskrytu, języka pāli, prakrytów i całej masy nowoindyjskich aryjskich języków, a wraz z niemi do aryjskiej czyli indoirańskiej gałęzi wielkiej indoeuropejskiej rodziny językowej.