Przejdź do zawartości

Herbert George Wells

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Herbert George Wells (1943)

Herbert George Wells (1866–1946) – angielski pisarz.

Wehikuł czasu[edytuj]

 • Licho zrodzone ze ślepego strachu i gniewu z trudnością daje się okiełznać.
 • Nie można zmienić przeznaczenia.
 • Trudy i wolność: oto warunki, pośród których człowiek czynny, silny i rozważny ostaje się, a słabszy ginie, i które wynagradzają współdziałanie ludzi zdolnych, wynagradzają opanowanie, stanowczość i cierpliwość.
 • Zbyt łatwe osiągnięcia nie wzbudzają ufności.

Wizye przyszłości[edytuj]

 • (…) samochody będą mogły przebywać więcej niż 500 kilometrów dziennie. Podróżny przez całą drogę będzie mógł zatrzymać się, kiedy mu się podoba, obiadować, gdzie i kiedy zechce, będzie się śpieszył w razie potrzeby, będzie spał w drodze lub też czuwał dowoli, a jeżeli mu przyjdzie fantazya zerwać kilka kwiatów przy gościńcu, lub też zatrzymać się dłużej w jakiej gospodzie, to poprosi poprostu palacza, aby poczekał.
  • It will be capable of a day’s journey of three hundred miles or more, long before the developments to be presently foreshadowed arrive. One will change nothing—unless it is the driver—from stage to stage. One will be free to dine where one chooses, hurry when one chooses, travel asleep or awake, stop and pick flowers, turn over in bed of a morning and tell the carriage to wait—unless, which is highly probable, one sleeps aboard.
  • Rozdz. I. Komunikacya w wieku XX.

Inne[edytuj]

 • Czas jest tylko szczególną formą przestrzeni.
 • Jadło określa świadomość.
 • Jeśli nie skończymy z wojną, wojna skończy z nami.
 • Lepienie z ludzkości jednej społeczności nie oznacza stworzenia społeczności jednolitej, wręcz przeciwnie; przyjazne i odpowiednie wykorzystanie poszczególnych cech w atmosferze zrozumienia… Społeczności oparte na jednym szablonie, jak pudełka żołnierzyków, są raczej tworem przeszłości niż przyszłości.
  • The weaving of mankind into one community does not imply the creation of a homogeneous community, but rather the reverse; the welcome and adequate utilization of distinctive quality in an atmosphere of understanding… Communities all to one pattern, like boxes of toy soldiers, are things of the past, rather than of the future. (ang.)
  • Źródło: Historia świata (1920)
 • Mam tę nadzieję, bez niej bowiem nie umiałbym żyć.
 • Nie ma gorszych ślepców nad tych, którzy nie chcą widzieć.
  • Źródło: Danuta Gorajewska, Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2006.
 • Niemcy do głębi odczuwają poniżenie Gdańska. Ten Korytarz irytuje je, jak nic innego w układzie pokojowym. (…)
  Już kilkanaście lat po podpisaniu traktatu wersalskiego Korytarz polski stanowił bez wątpienia najniebezpieczniejszy składnik sytuacji europejskiej. Burzył on wszelkie nadzieje na rozbrojenie i popychał zahipnotyzowanych, bezsilnych mężów stanu w kierunku kolejnej wojny.
  • The indignity and menace of Danzig burnt into the German imagination. That Corridor fretted it as nothing else in the peace settlement had fretted it. (…)
   Within a dozen years of the signing of the Treaty of Versailles the Polish Corridor was plainly the most dangerous factor in the European situation. It mocked every projection of disarmament. It pointed the hypnotized and impotent statescraft of Europe straight towards a resumption of war.
   (ang.)
  • Opis: fragment opubl. w 1933 dzieła Kształt rzeczy przyszłych w którym autor po raz pierwszy używa w stosunku do polskiego Pomorza sformułowania „Korytarz polski” szeroko później wykorzystywanego przez Josepha Goebbelsa.
  • Źródło: The Shape of Things to Come, 1933
  • Zobacz też: Gdańsk
 • Pisanie mnóstwa książek i artykułów nie jest dowodem mądrości czy energii, lecz tylko przyzwyczajeniem do siedzącego trybu życia.
 • Pogarda jest źródłem wszelkich niesprawiedliwości.
 • Reklama to prawnie dozwolone kłamstwo.
  • Advertising is legalized lying. (ang.)
  • Zobacz też: reklama
 • U ujścia Wisły stał na wskroś niemiecki gród Danzig. Żył on głównie z polskiego handlu i nie było powodu, by przypuszczać, że w jakikolwiek sposób utrudniłby wwóz towarów do Polski i ich wywóz z niej. Był starodawnym, uczciwym, czystym i zamożnym miastem niemieckim. 96 procent jego mieszkańców stanowili Niemcy. (…) Oddzieli go jednak od Niemiec i uczynili „Wolnym Miastem”, a na zachód od niego zapewnili przyrzeczony przez Wilsona „dostęp do morza”, przyłączając do Polski szeroki pas Pomorza.
  • At the mouth of the Vistula stood the entirely German city of Danzig. It lived mainly as an outlet for Polish trade, and it could prosper in no other way. There was no reason to suppose it would put any difficulties in the way of Polish imports and exports. It was an ancient, honest, clean and prosperous German city. Ninety-six per cent of its inhabitants were German. (…) But they separated it from Germany and made it into a "free city", and to the west of it they achieved that "access to the sea" of Wilson’s, by annexing a broad band of Pomeranian territory to Poland. (ang.)
  • Źródło: The Shape of Things to Come, 1933
 • W naszym świecie ludzie bogacą się raczej ujmując innym niż służąc.
  • Źródło: Wielka księga mądrości, wybór Jacek i Tomasz Ilga
 • Wojna, która zakończy wojny.
  • The War That Will End the War. (ang.)
  • Źródło: tytuł książki wydanej w 1914.
  • Zobacz też: I wojna światowa
 • Z chwilą, gdy mężczyzna wie dokładnie, czego chce, wyczerpał już jeden z głównych powabów życia.

O Hebercie Wellsie[edytuj]

 • Wellsowskie prace historyczne dziś nudzą, a rozważania polityczne irytują. Ocalał za to Wells wizjoner, który wymyślił antygrawitację, światy równoległe, ludożercze rośliny i telewizję międzyplanetarną.