Przejdź do zawartości

Francis Fukuyama

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Francis Fukuyama (2007)

Francis Fukuyama (ur. 1952) – amerykański politolog, filozof polityczny i ekonomista japońskiego pochodzenia.

 • Demokracja to tylko zestaw reguł jak tworzyć skuteczny rząd.
  • Źródło: konferencja Europa i świat 30 lat po zwycięstwie polskiej Solidarności, Gdańsk, 30 września 2010.
 • Dopóki nie zaczęły się kłopoty z euro, Europa Zachodnia przechodziła kryzys mniej boleśnie niż USA. Dysponowała bowiem lepiej rozwiniętym systemem automatycznych wydatków socjalnych – choćby takich, jak ubezpieczenie od skutków bezrobocia – które przeciwdziałały niestabilności związanej z cyklami gospodarczymi. Dlatego ożywienie gospodarcze bez odbudowania miejsc pracy, jak dzieje się to teraz w Stanach Zjednoczonych, jest dla przywódców w państwach rozwijających się mało atrakcyjnym modelem.
  • Źródło: Nie stać nas na kapitalizm, „Foreign Affairs”, za: „Forum”, 26 kwietnia 2011.
  • Zobacz też: Europa
 • Dopraszając do stołu kraje z grupy rynków wschodzących, zachodnie demokracje przyznały, że nie są w stanie zarządzać światową gospodarką same.
  • Źródło: Nie stać nas na kapitalizm, „Foreign Affairs”, za: „Forum”, 26 kwietnia 2011.
 • Gospodarka chińska nadzwyczajnie szybko wróciła do pionu po kryzysowym ciosie. Umożliwiła jej to centralnie zarządzana, hierarchiczna machina decyzyjna, pozbawiona opóźnień wynikających z meandrów procesu demokratycznego. (…) Ale przecież na naszej planecie nie brakuje niekompetentnych autokratycznych reżimów. Więc czym tłumaczyć fenomen Chin? Tym, co je wyróżnia, jest aparat urzędniczy, który – przynajmniej na wyższych poziomach hierarchii – potrafi zarządzać i koordynować skomplikowane zestawy projektów.
  • Źródło: Nie stać nas na kapitalizm, „Foreign Affairs”, za: „Forum”, 26 kwietnia 2011.
  • Zobacz też: Chiny, biurokracja
 • Istotne jest, aby w demokratycznych społeczeństwach najważniejsze decyzje o przyszłości człowieka podejmowali politycy, a nie naukowcy albo rynek.
  • Źródło: Nowy wspaniały człowiek, z Francisem Fukuyamą rozmawiają Dirk Kurbjuweit i Gerard Sporl, „Forum”, 23 czerwca 2002.
  • Zobacz też: demokracja
 • Jedną z konsekwencji kryzysu finansowego 2008/2009 było odkrycie przez Amerykanów i Brytyjczyków tego, co Azjaci wymyślili już ponad dziesięć lat temu: że otwarte rynki kapitałowe, w połączeniu z nieuregulowanym sektorem finansowym, to doskonała recepta na katastrofę.
  • Źródło: Nie stać nas na kapitalizm, „Foreign Affairs”, za: „Forum”, 26 kwietnia 2011.
  • Zobacz też: ekonomia
 • Jestem konserwatystą, ale też demokratą. A demokracja nie może być zdrowa, gdy nie ma realnej, programowej alternatywy dla ludzi sprawujących władzę. Od 20 lat mamy hegemonię prawicowo-konserwatywnych idei. One na różne sposoby zawiodły. Powinien nastąpić centrolewicowy zwrot. Kto ma go dokonać? (…) W gospodarce i polityce międzynarodowej konserwatywne pomysły zawiodły. Pomyliliśmy się przyjmując ultrarynkową wizję gospodarki, a wcielając ją w życie wpędziliśmy świat w poważne kłopoty.
 • Jesteśmy być może świadkami końcowego punktu ideologicznej ewolucji historii.
  • Źródło: Koniec historii, Warszawa 1992.
  • Zobacz też: historia
 • Konsolidacja i legitymizacja nietrwałych demokracji będzie zależeć od ich zdolności zapewnienia silniejszego zabezpieczenia społecznego.
  • Źródło: Nie stać nas na kapitalizm, „Foreign Affairs”, za: „Forum”, 26 kwietnia 2011.
 • Kraje postkomunistyczne często borykają się obecnie z problemem deficytu wzajemnego zaufania obywateli do siebie oraz deficytem zaufania obywateli do władzy.
  • Źródło: konferencja Europa i świat 30 lat po zwycięstwie polskiej Solidarności, Gdańsk, 30 września 2010.
 • Liberalna demokracja i gospodarka wolnorynkowa uzupełniają się wzajemnie i stanowią samonapędzający się mechanizm.
  • Źródło: Koniec historii, Warszawa 1992.
  • Zobacz też: kapitalizm
 • Nie ma konfliktu między demokracją a globalizacją. Są pewne napięcia, ale szybki rozwój gospodarczy pomaga w demokratyzacji państw takich jak Chiny czy Indie. Potrzebujemy skutecznych międzynarodowych mechanizmów pomagających ludziom przystosować się do nowych warunków. Nie da się zatrzymać globalizacji, ale możemy sterować nią tak, by była jak najbardziej korzystna dla społeczeństwa.
  • Źródło: Nowy, potworny świat, „Trybuna”, 15 marca 2004.
  • Zobacz też: globalizacja
 • Problemem Europy jest zdominowanie sceny politycznej przez konserwatyzm i brak alternatywy dla niego.
  • Źródło: konferencja Europa i świat 30 lat po zwycięstwie polskiej Solidarności, Gdańsk, 30 września 2010.
 • Reforma sektora publicznego wymaga równoczesnego procesu powstania narodu. Dopóki dana społeczność nie będzie miała jasnego poczucia tożsamości narodowej, pojedynczy ludzie będą lojalni wobec własnej grupy etnicznej, plemiennej czy innych patronów, a nie wobec państwa.
  • Źródło: Nie stać nas na kapitalizm, „Foreign Affairs”, za: „Forum”, 26 kwietnia 2011.
  • Zobacz też: naród
 • Skuteczne instytucje muszą powstać na gruncie krajowym, a nie być przeszczepione z zagranicy, tak by odzwierciedlały miejscowe realia polityczne, społeczne i kulturowe. Kształtowanie neutralnych zachodnioeuropejskich aparatów urzędniczych dokonywało się na drodze długiego i bolesnego procesu, w którym dużą rolę odegrały państwotwórcze czynniki pozagospodarcze.
  • Źródło: Nie stać nas na kapitalizm, „Foreign Affairs”, za: „Forum”, 26 kwietnia 2011.
 • W debacie publicznej zdrowy rozsądek był werbalnie miażdżony przez naukowy autorytet ekonomii i magię hermetycznego języka ekonomistów. (…) Problem polega na tym, że ekonomiści kształtujący doktrynę i dominujący w publicznej debacie mają interesy związane z wizjami, które głoszą. To im utrudnia dostosowanie poglądów do rzeczywistości.
 • Większość skutecznych przykładów polityki rozwoju przemysłu można znaleźć tam, gdzie istnieje długa tradycja silnej technokratycznej biurokracji.
  • Źródło: Nie stać nas na kapitalizm, „Foreign Affairs”, za: „Forum”, 26 kwietnia 2011.
  • Zobacz też: biurokracja
 • Żadna demokracja bez rozbudowanej klasy średniej jest nie do utrzymania.
  • Źródło: konferencja Europa i świat 30 lat po zwycięstwie polskiej Solidarności, Gdańsk, 30 września 2010.