Edward Palmer Thompson

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Edward Palmer Thompson (1980)

Edward Palmer Thompson (1924-1993) – brytyjski historyk i eseista, współtwórca czasopisma „The New Left Review”, lewicowy działacz społeczny.

  • Klasy nie istnieją jako odrębne byty, które następnie się rozglądają, dostrzegają wrogą klasę i rozpoczynają walkę. Przeciwnie, ludzie odnajdują się w społeczeństwie ustrukturyzowanym w szczególny sposób (…), doświadczają wyzysku (…), identyfikują punkty niezgodności interesów i rozpoczynają wokół tych spraw walkę; w ogniu owych walk odkrywają siebie jako członków określonej klasy, a odkrycie to jawi im się jako świadomość klasowa.
    • Źródło: Eighteenth-Century English Society. Class Struggle without Class?, „Social History” nr 2/1978, s. 149.
    • Zobacz też: walka klas