Dwór

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Dwór w Żelazowej Woli

Dwórszlachecki, wiejski dom mieszkalny. Forma wykształcona w architekturze polskiej okresu renesansu, przetrwała do XX wieku.

 • Niech mi się przyśni dworek skryty w białych sadach,
  Z drewnianym gankiem w młodych, gęstych winogradach;
  W nim staroświecka izba tak spełzła i zbladła,
  Że siebie nie poznaje już w głębiach zwierciadła (...),
  By mi w tym miejscu, nie znanym nikomu,
  Przedziwnie jak w obczyźnie i słodko jak w domu.
 • W idylli staropolskiej jako centrum swojszczyzny jawi się dwór szlachecki. W ten sposób wkroczył do polskiej literatury, a już zwłaszcza sielanki, jej topos prawie niezniszczalny – dwór ziemiański.
  • Autor: Alina Witkowska
  • Źródło: Wstęp w: Idylla polska. Antologia, wybór tekstów Alina Witkowska przy współudziale Izabeli Jarosińskiej, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1995.
  • Zobacz też: sielanka

Zobacz też: