Biało-czerwono-biała flaga Białorusi

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Biało-czerwono-biała flaga Białorusi

Biało-czerwono-biała flaga Białorusi (biał. Бел-чырвона-белы сцяг, Bieł-czyrwona-bieły ściah) – historyczna flaga Białorusi przyjęta w 1918 roku przez władze Białoruskiej Republiki Ludowej, będąca również jej symbolem na emigracji, w latach 1991–1995 flaga państwowa Republiki Białorusi, obecnie używana przez demokratycznie i niepodległościowo nastawioną część społeczeństwa Białorusi jako symbol państwowości.

 • Idę po prospekcie i, od czasu do czasu, słyszę bliski okrzyk „Żywie Biełaruś!”. Za którymś razem widzę, że to dotyczy mnie, bo do mojego garnituru przyczepiony jest biało-czerwono-biały znaczek. Dzięki niemu Białorusin rozpoznaje Białorusina.
  • Іду па праспекце і, час ад часу, чую блізкі вокліч „Жыве Беларусь!” За каторымсьці разам бачу, што гэта датычыць мяне, бо прышпілены да майго пінжака нацыянальны бела-чырвона-белы значок. Дзякуючы яму, беларус разпазнае беларуса. (biał.)
  • Autor: Sokrat Janowicz
  • Źródło: Żywie Biełaruś!, „Niwa” nr 26–45 (1781–1800), od 1 lipca do 11 listopada 1990
 • Ojczyzna to… kiedy oglądasz w telewizji zwycięstwo na międzynarodowym turnieju białoruskiego sportowca i wiesz, że za minutę załopocze miła każdemu Białorusinowi biało-czerwono-biała flaga, a słowa i muzyka hymnu ucieszą wielkością i historyczną godnością.
  • Бацькаўшчына гэта... калі глядзіш па тэлебачанні перамогу на міжнародным турніры беларускага спартоўца і ведаеш, што праз хвіліну залунае любы кожнаму беларусу бел-чырвона-белы сцяг, а словы і музыка гімна парадуюць веліччу і гістарычнай годнасцю. (biał.)
  • Autor: Eugeniusz Wappa
  • Źródło: Baćkauszczyna heta…, „Niwa” nr 30 (2567), 24 lipca 2005