Eugeniusz Wappa

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Eugeniusz Wappa (biał. Яўген Вапа, Jauhien Wapa; ur. 1965) – polski społecznik i publicysta narodowości białoruskiej, działacz białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.

 • Ojczyzna to… kiedy oglądasz w telewizji zwycięstwo na międzynarodowym turnieju białoruskiego sportowca i wiesz, że za minutę załopocze miła każdemu Białorusinowi biało-czerwono-biała flaga, a słowa i muzyka hymnu ucieszą wielkością i historyczną godnością.
  • Бацькаўшчына гэта… калі глядзіш па тэлебачанні перамогу на міжнародным турніры беларускага спартоўца і ведаеш, што праз хвіліну залунае любы кожнаму беларусу бел-чырвона-белы сцяг, а словы і музыка гімна парадуюць веліччу і гістарычнай годнасцю. (biał.)
  • Źródło: Baćkauszczyna heta…, „Niwa” nr 30 (2567), 24 lipca 2005
 • (…) Franciszek Skaryna, którego ordery nadają teraz najbardziej zaciętym wrogom białoruskości, a szyldy z jego imieniem wyrzucają do śmietnika…
  • (…) Францішак Скарына, ордэны якога зараз прысвойваюць самым ярым ворагам беларускасці, а шылды з ягоным імем выкідваюць у сметніцу… (biał.)
  • Źródło: Baćkauszczyna heta…, „Niwa” nr 30 (2567), 24 lipca 2005
  • Zobacz też: Franciszek Skaryna