Antypolonizm

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Antypolonizm – termin określający zbiorowo wszelkie uprzedzenia i postawy wrogości wobec Polaków.

  • Antypolonizm przypisywany jest niemal wyłącznie Żydom i Niemcom oraz związanym z nimi środowiskom. O ile w przypadku Niemców – sąsiadów uważanych za odwiecznego wroga Polaków i polskości – jest to do pewnego stopnia uzasadnione, o tyle w przypadku narodu żydowskiego co najmniej zastanawiające. Biorąc pod uwagę, że zarówno Polacy, jak i Żydzi byli ofiarami drugiej wojny światowej i obydwa narody (o ile można mówić w ogóle o narodzie żydowskim w diasporze) poniosły olbrzymie szkody, stawianie Niemców i Żydów w jednym szeregu jest swoistym paradoksem.
  • Za akt antypolonizmu uznany może być każdy czyn godzący w Polskę, Polaków, bliżej niezdefiniowaną „polskość” oraz nieodłącznie z nimi związany katolicyzm. Jest to zatem pojęcie rozmyte, płynne, dzięki czemu łatwo nim manipulować.
  • Zawsze byłem stronnikiem polskiej idei, nawet wtedy, gdy moje sympatie opierały się wyłącznie na instynkcie (…) Moja instynktowna sympatia do Polski zrodziła się pod wpływem ciągłych oskarżeń miotanych przeciwko niej; i – rzec mogę – wyrobiłem sobie sąd o Polsce na podstawie jej nieprzyjaciół. Doszedłem mianowicie do niezawodnego wniosku, że nieprzyjaciele Polski są prawie zawsze nieprzyjaciółmi wielkoduszności i męstwa. Ilekroć zdarzało mi się spotkać osobnika o niewolniczej duszy, uprawiającego lichwę i kult terroru, grzęznącego przy tym w bagnie materialistycznej polityki, tylekroć odkrywałem w tym osobniku, obok powyższych właściwości, namiętną nienawiść do Polski. Nauczyłem się oceniać ją na podstawie tych nienawistnych sądów – i metoda okazała się niezawodną.”
  • Żydów przybywających do Stanów Zjednoczonych z Polski czekała niespodzianka. Byli zdumieni nienawiścią – przejawiającą się na różne sposoby – jaką wobec Polski żywili Żydzi amerykańscy. Gdy wpływ czasu zatarł wspomnienia tego, co faktycznie wydarzyło się w czasie wojny, wśród amerykańskich Żydów coraz popularniejsza stawała się wersja oskarżająca Polaków o Holocaust niemal w takim samym stopniu jak hitlerowców.