Anna Rakowska-Trela

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Anna Elżbieta Rakowska-Trela (ur. 1978) – polska prawnik, adwokat, samorządowiec i polityk, doktor habilitowana nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego.

  • Nie uwzględniając sytuacji osób chorych, a także odizolowanych z powodu wspomnianej już kwarantanny, niemogących opuścić swojego miejsca zamieszkania lub innych wyznaczonych im miejsc, nie zapewniając im możliwości realizacji ich prawa do głosowania w wyborach – rząd w sposób oczywisty naruszy konstytucję i kodeks wyborczy. Tym samym dojdzie też do złamania art. 127 ust. 1 konstytucji, stanowiącego, że Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, gdyż wybory przeprowadzone w takich warunkach nie będą spełniały ani standardu powszechności ani równości.