Alfredo Ottaviani

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Alfredo Ottaviani (ok. 1916)

Alfredo Ottaviani (1890–1979) – włoski kardynał rzymskokatolicki, sekretarz Najwyższej Świętej Kongregacji Świętego Oficjum i proprefekt Świętej Kongregacji Nauki Wiary.

  • Kapłan, który do was przemawia jest jedenastym z dwanaściorga dzieci w rodzinie. Jego ojciec był robotnikiem, pracownikiem, nie przełożonym robotników, ale robotnikiem i pomimo tego nigdy nie wątpił w Opatrzność, nigdy nie myślał o ograniczaniu liczby swoich dzieci, pomimo iż miał pewne trudności. Czy chcemy zatem zapomnieć o słowach Naszego Pana: „spójrzcie na ptaki na niebie (…), przypatrzcie się liliom na polu” (Mt 6, 28)?
    • Opis: wypowiedź z debaty na Soborze Watykańskim II.
    • Źródło: Roberto de Mattei, Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana, tłum. Sergiusz Orzeszko, Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683, Ząbki 2012, s. 315.
    • Zobacz też: antykoncepcja, Sobór Watykański II