Alaksandr Ahiejeu (historyk)

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Alaksandr Ryhorawicz Ahiejeu (białorus. Аляксандр Рыгоравіч Агееў, ros. Александр Григорьевич Агеев, Aleksandr Grigorjewicz Agiejew; ur. 1960) – białoruski historyk i samorządowiec.

 • Kiedy przeglądasz wiadomości o ochronie historyczno-kulturowego dziedzictwa na obszarach naszego kraju, to Mohylew wygląda całkiem przyzwoicie. (…) Możliwe, że chodzi o to, jak symboliczny i istotny obiekt został odrodzony. Ratusz z końca XVII stulecia demonstrował światu, że mieszkańcy Mohylewa mogą umiejętnie rozporządzać własną wolnością i dobrobytem.
  • Калі праглядаеш інфармацыйныя паведамленні пра ахову гісторыка-культурнай спадчыны на абшарах нашай краіны, то Магілёў выглядае цалкам прыстойна. (…) Магчыма, адказ у тым, наколькі сімвалічны і знакавы аб'ект быў адроджаны. Ратуша з канца XVII стагоддзя дэманстравала свету, што магілёўцы могуць умела паспараджацца ўласнай свабодай і дабрабытам. (białorus.)
  • Opis: o odbudowie ratusza miejskiego w Mohylewie
  • Źródło: Аляксандр Агееў. Магілёўская ратуша: гісторыя адраджэння і яе ўрокі. „ARCHE Paczatak”. Nr 3 (90), s. 342, marzec 2010.
 • na początku działalności odczuwało się pewną czujność ze strony większości − jak gdyby mówili: jakiś dziwak i jeszcze po białorusku rozmawia. Ale teraz wydaje mi się, że stosunki są robocze. Mówiąc ogólnie, wpłynąć na politykę rady, niewątpliwie, nie da się. U nas u Mohylewskiej Radzie Miejskiej jest przedstawiciel ZPO, jest komunista i jest deputowany niezależny, ale bliżej do Frontu Narodowego jestem ja.
  • на пачатку дзейнасьці адчувалася нейкая насьцярожанасьць з боку большасьці – маўляў, нейкі дзівак, ды яшчэ па-беларуску размаўляе. Але зараз, як мне ўяўляецца, адносіны рабочыя. Па вялікім рахунку, паўплываць на палітыку савета, безумоўна, немагчыма. У нас у Магілёўскім гарадзкім савеце ёсьць прадстаўнік АГП, ёсьць камуніст, і ёсьць незалежны дэпутат, але бліжэй да Народнага Фронту − гэта я. (białorus.)
  • Opis: o pracy deputowanego do Mohylewskiej Miejskiej Rady Deputowanych
  • Źródło: Дасягненьні й пэрспэктывы дзейнасьці апазыцыйных дэпутатаў мясцовых саветаў, 18 grudnia 2004