Zulfikar Ali Bhutto

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Zulfikar Ali Bhutto (1971)

Zulfikar Ali Bhutto (1928–1979) – pakistański polityk, prezydent (1971–1973) i premier (1973–1977).

 • Będziemy dążyć do większego i wspanialszego Pakistanu. Zrobimy to ponieważ wierzymy w islam, który jest ostatnim posłannictwem Boga. Islam, który dał światu równość i braterstwo. Islam wraz z postępem społecznym czyli socjalizm muzułmański oparty na braterstwie, równości, wspólnocie i tolerancji. W imię Boga zwyciężymy. Nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości.
  • Źródło: Barbara Wizimirska, Drogi kariery. Zulfikar Ali Bhutto i jego partnerzy: Indira Gandhi i Mujibur Rahman, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 189–190.
 • (…) demokracja jest rzeczywiście jak powiew świeżego powietrza, jak woń wiosennego kwiatu. Jest ona melodią wolności, bogatszą w doznania niż rzeczywiste dotknięcie. Ale demokracja jest czymś więcej niż odczuciem, jest bowiem fundamentalnym prawem, jest przywilejem dorosłych, sekretem urny wyborczej, wolną prasą, wolnością zrzeszania się, niezależnością sądownictwa, nadrzędnością władzy ustawodawczej, kontrolą nad organami wykonawczymi…
  • Źródło: Barbara Wizimirska, Drogi kariery. Zulfikar Ali Bhutto i jego partnerzy: Indira Gandhi i Mujibur Rahman, op. cit., s. 70.
 • Jakież to smutne, że wielkie narody i wielcy politycy nie potrafią przewidzieć logicznych i nieuniknionych konsekwencji swych poczynań. A przecież dzisiejsze czyny mają w sobie zalążki przyszłych wydarzeń, które nastąpią nieubłagane jak Nemezis.
  • Opis: na forum ONZ w 1960.
  • Źródło: Barbara Wizimirska, Drogi kariery. Zulfikar Ali Bhutto i jego partnerzy: Indira Gandhi i Mujibur Rahman, op. cit., s. 3.
 • Mamy w Pakistanie trudną do zniesienia sytuację, którą musimy zmienić. Jest naszym moralnym obowiązkiem podniesienie ludu Pakistanu z bagna nędzy. Był taki czas w historii islamu, kiedy wielki kalif Omar oświadczył, że jeżeli nad brzegami Eufratu choć jeden pies umrze z głodu, on kalif, będzie za to odpowiedzialny przed wszechmocnym Allachem. Tu, w Pakistanie – w największym państwie islamskim – mężczyźni i kobiety umierają z głodu tysiącami. Nasze dzieci śpią na ulicach bez dachu nad głową. Nasze ciężko pracujące masy żyją w przerażających warunkach. To musi ulec zmianie.
  • Opis: przed wyborami do Zgromadzenia Narodowego w grudniu 1970.
  • Źródło: Barbara Wizimirska, Drogi kariery. Zulfikar Ali Bhutto i jego partnerzy: Indira Gandhi i Mujibur Rahman, op. cit., s. 94.
 • Nie po to się urodziłem aby upokorzyła mnie i skrzywdziła barbarzyńska klika. Urodziłem się po to, aby przynieść ludziom wyzwolenie, nadać im godność i uświadomić im, jakie jest ich przeznaczenie.
  • Źródło: Barbara Wizimirska, Drogi kariery. Zulfikar Ali Bhutto i jego partnerzy: Indira Gandhi i Mujibur Rahman, op. cit., s. 16.
 • Pakistan wielokrotnie wzywał Indie aby przestały prześladować muzułmanów i chroniły ich podstawowe, ludzkie prawa. Z tą sprawą zwróciliśmy się do Organizacji Narodów Zjednoczonych w nadziei na pobudzenie sumienia świata. Opinia światowa, a szczególnie opinia w krajach muzułmańskich powinna zmobilizować się i wywrzeć presję w tym względzie na rząd Indii… Nie ma potrzeby mówić, że w najszerzej pojętym interesie Indii leży, aby 50 milionów Indusów, którzy są muzułmanami żyło bezpiecznie zamiast tego, aby poświęcać ich na ołtarzu bigoterii… Niesprawiedliwość, jakiej doznają muzułmanie w Kaszmirze z rąk Indusów stwarza największe zagrożenie dla świata islamu.
  • Źródło: Barbara Wizimirska, Drogi kariery. Zulfikar Ali Bhutto i jego partnerzy: Indira Gandhi i Mujibur Rahman, op. cit., s. 52.
 • Śmierć Jawaharlala Nehru była dla Indii ciosem o wielorakich skutkach. Wyzwoliła w tym kraju siły odśrodkowe o niespotykanej skali. Jak długo będzie pamięć zmarłego premiera inspirować jego rodaków do utrzymywania w całości wielojęzycznych Indii, tego ogromnego kraju tajemniczych i przerażających przeciwieństw. Magiczny czar Nehru prysł. Nie będzie już oddziaływał na masy urokami swej wymowy. Już żadna więcej jednostka nie będzie trzymała w rękach klucza do jedności i wielkości Indii. To zostało pogrzebane razem z martwym ciałem Nehru.
  • Źródło: Barbara Wizimirska, Drogi kariery. Zulfikar Ali Bhutto i jego partnerzy: Indira Gandhi i Mujibur Rahman, op. cit., s. 56–57.
 • Socjalizm islamski leży w moralnej tradycji islamu.
  • Źródło: Barbara Wizimirska, Drogi kariery. Zulfikar Ali Bhutto i jego partnerzy: Indira Gandhi i Mujibur Rahman, op. cit., s. 13.
 • Zmarły premier Nehru osobiście opracował politykę specjalnego traktowania Wschodniego Bengalu w odróżnieniu od Zachodniej części. Kierowano się przy tym związkami łączącymi ponad 10-milionową ludność hinduską Wschodniego Bengalu z Bengalczykami indyjskimi… Indie inspirowały rozwój handlu granicznego między Wschodnim a Zachodnim Bengalem, nie wprowadzały w życie zasad udzielania wiz i zezwoleń. Od początku Indie zmierzały do odłączenia Wschodniego Bengalu od Pakistanu.
  • Źródło: Barbara Wizimirska, Drogi kariery. Zulfikar Ali Bhutto i jego partnerzy: Indira Gandhi i Mujibur Rahman, op. cit., s. 173.