Przejdź do zawartości

Wolfgang Schäuble

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Wolfgang Schäuble, 2006

Wolfgang Schäuble (1942–2023) – niemiecki polityk Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, minister spraw wewnętrznych w latach 2005–2009, minister finansów w latach 2009–2017, przewodniczący Bundestagu od 2017 do 2021.

 • Komisja [Europejska] musi przekształcić się w prawdziwy rząd. Aby osiągnąć ten cel, powinna być wybierana bezpośrednio przez parlament albo w drodze bezpośrednich wyborów jej przewodniczącego. Jestem zwolennikiem tego drugiego rozwiązania.
  • Źródło: rozmowa Svena Bolla i Konstantina von Hammersteina, Więcej Europy!, „Der Spiegel”, tłum. „Forum”, 2 lipca 2012.
 • Niestety Europa jest skomplikowana, a jej struktury budzą tylko umiarkowane zaufanie wśród obywateli i inwestorów na rynkach finansowych. Do tej pory kraje członkowskie prawie zawsze miały ostatnie słowo w Europie. Tak dalej być nie może. W kluczowych obszarach musimy przenieść kolejne kompetencje do Brukseli, żeby decyzji nie mógł blokować każdy z krajów członkowskich. (…) Siłą Europy jest jej różnorodność. Ale jeśli chodzi o unię monetarną, to pewne rzeczy robi się skuteczniej na szczeblu europejskim. Najważniejsze, żebyśmy stworzyli unię fiskalną, w której państwa członkowskie zrzekną się jurysdykcji nad polityką fiskalną.
  • Źródło: rozmowa Svena Bolla i Konstantina von Hammersteina, Więcej Europy!, „Der Spiegel”, tłum. „Forum”, 2 lipca 2012.
  • Zobacz też: Unia Europejska
 • Optymistyczny scenariusz zakłada utworzenie europejskiego ministra finansów z prawem do wetowania budżetów narodowych oraz udzielania zgody na zwiększenie zadłużenia. Ale to poszczególne kraje decydowałyby, jak wydać przyznane im środki: więcej na politykę rodzinną czy na budowę dróg.
  • Źródło: rozmowa Svena Bolla i Konstantina von Hammersteina, Więcej Europy!, „Der Spiegel”, tłum. „Forum”, 2 lipca 2012.
  • Zobacz też: budżet
 • Potrzebujemy europejskiej instytucji nadzorczej, kontrolującej przynajmniej głównych pożyczkodawców, którzy z kolei mogliby wpływać na banki. Możemy je również ratować za pomocą funduszy wspólnotowych.
  • Źródło: rozmowa Svena Bolla i Konstantina von Hammersteina, Więcej Europy!, „Der Spiegel”, tłum. „Forum”, 2 lipca 2012.