Wojciech Trąmpczyński

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Wojciech Trąmpczyński

Wojciech Trąmpczyński (1860–1953) – polski polityk, prawnik, działacz Narodowej Demokracji, marszałek Sejmu i Senatu.

  • Ciągle jeszcze w Ministerstwie pokutuje myśl wyznaczenia p. Piłsudskiego w razie wojny na Naczelnego Wodza. I w tym widzę katastrofę grożącą państwu, bo jestem zdania, że pan Piłsudski nie posiada koniecznego na takie stanowisko wyższego wykształcenia wojskowego. Przekonanie to mam, jak wielu innych, już od roku 1920 (…) p. Piłsudski w 1920 r. nie złożył dowodów umiejętności prowadzenia wielkiej wojny. Jego dzieła Moje pierwsze boje i Rok 1920 wykazują pewne zdolności wojskowe, ale tylko w zakresie partyzantki. Tymczasem przyszła wojna nasza to będzie wojna organizacji i więcej będzie podobna do matematyki niż do romantycznej partyzantki.
  • Sejm cały przez usta moje wita cię, wodzu naczelny, wracającego ze szlaku Bolesława Chrobrego. Od czasów Kircholmu i Chocimia naród polski takich triumfów oręża swego nie przeżywał. (…) Historia nie widziała jeszcze kraju, który by w tak trudnych warunkach jak nasz tworzył swą państwowość. W takiej to chwili zwycięski twój pochód na Kijów dał narodowi poczucie własnej siły, wzmocnił wiarę w własną przyszłość, wzmógł jego dzielność duchową, a przede wszystkim stworzył podstawę do pomyślnego i stałego pokoju, którego wszyscy tak bardzo pragniemy.

O Wojciechu Trąmpczyńskim[edytuj]

  • Najważniejszym zadaniem pierwszego Sejmu było przygotowanie projektu konstytucji, więc powinno się ten Sejm nazywać konstytuantą. Wojciech Trąmpczyński jako marszałek tej konstytuanty stał bardzo wyraźnie ponad podziałami.