Wojciech Kotowski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

"Chcąc przetrwać trudny czas trzeba powiązać odwagę z myśleniem."
"Chyląc czoła przed nauką właściwie pojmujemy powinności wobec praktyki."
"Coś jest niemożliwe, póki ktoś nie udowodni, że jest inaczej."
"Często fikcja jest bardziej autentyczna od prawdy."
"Człowiek przychodzi na świat nieproszony, a jak się już zadomowi, musi odejść."
"Czcigodnego wariata nie jest w stanie zmienić nawet kataklizm."
"Gdyby mężczyźni mogli się żenić tylko z kobietami, na które zasługują, mieliby marne życie."
"Każdy dzień przynosi nowe spojrzenie na świat, nawet jeżeli jest za oknami."
"Kiedy między dwojgiem zaiskrzy, do wzniecenia ognia życia wystarczy jeden krok."
"Kręta droga do celu ściśle jest związana z alkoholem."
"Kroczysz wśród cieni, gdy w tłumie nie znajdziesz człowieka."
"Lęk wysokości jest często mylony z lękiem przestrzeni, a kto odkryje różnicę."
"Mądrość po szkodzie nie ma związku z wcześniejszą głupotą."
"Nie popełniają błędu zarówno ci, którzy nic nie robią, jak i ci, którzy nic nie mówią."
"Nie ścieraj łez, to myśli naszych siostrzyce radość niosące, gdy szczęście zawita, kojące zaś wtedy, gdy los ci to szczęście zabiera."
"Niekiedy sprawstwo jawi się pięknem, a wina sprowadza splendor."
"Nieważne, co ludzie mówią, a istotne, co w myślach ukrywają."
"Nigdy nie zobaczymy tego, co nas otacza i zowie się ciszą."
"Odpowiedzi nie da się uzyskać, gdy wykracza ona poza możliwości umysłu."
"Prawdziwa miłość pozwala na stworzenie bajkowego świata w każdej niemal rzeczywistości."
"Prostota jest tym, czym nie mogą być inne kształty."
"Są sytuacje, w których niepokojem napawa istnienie czegoś, a radością, gdy tego brak."
"Trzeba się nieźle napracować, żeby czynności wykonać w warunkach niechlujstwa najwyższej staranności."
"Utrwalanie konwenansów, to nie przeżytek, lecz oznaka wrodzonej inteligencji."
"Uwielbienie siebie, to romans na całe życie."
"Warto być drobiazgowym, bo w szczegółach ukryta jest prawda, a nie diabeł, jak powiadają."
"Warto pielęgnować legendy, ponieważ wzbogacają marzenia."
"Z pozbawionym sensu pocałunkiem mamy do czynienia, gdy nie wiemy co to miłość."
"Z reguły ty wybierasz drogę, zważ jednak, że czasami to ona może wybrać ciebie."
"Zamknąć za sobą drzwi oznacza rozliczyć się z przeszłością."
"Zdrowego jabłka nie szuka się w koszu, ale zdejmuje z drzewa."
"Związki powstałe w trudnych chwilach mają szansę przetrwania, gdy wyzwolą ukryte pragnienia."
"Żyjącego ponad prawem tylko przestępcy nie krytykują."
"Brak wiary innych w nasze możliwości nie dowodzi, że jesteśmy słabi, natomiast obnaża ich kompleksy." (Wojciech i Barbara Kotowscy)
"Mądremu trudno potknąć się o własne słowa." (Wojciech i Barbara Kotowscy)
"Nastawienie buduje człowieka albo go rujnuje." (Wojciech i Barbara Kotowscy)
"Warto na drodze do prawdy spotkać debila, który do niej, wbrew własnej woli nieuchronnie doprowadzi." (Wojciech i Barbara Kotowscy)Więcej na http://twojeaforyzmy.pl/biwkotowscy/