Wojciech Bruszewski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Wojciech Bruszewski (1947–2009) – polski reżyser, operator filmowy, artysta współczesny, artysta multimedialny i wykładowca. Prekursor sztuki video w Polsce.

  • Wideo pojawiło się w momencie, gdy Generał Jaruzelski ogłosił, że nie ma w języku polskim żadnego słowa na 'V'. Wymiana 'V' na 'W' została przeprowadzona z żelazną konsekwencją jako część walki z opozycją. Polacy mieli zapomnieć o Victory. Przypadkową ofiarą walki narodowowyzwoleńczej jest video. Nikt tego już nie pamięta. Jako pionier i autor pierwszego video w Polsce walczę z groteskowym spolszczeniem, które jest echem Stanu Wojennego.
    • Opis: artysta nalegał, aby jego prace były nazywane pracami video (przez „v”).
    • Źródło: list do redakcji, cyt. za: culture.pl
    • Zobacz też: Wojciech Jaruzelski