Przejdź do zawartości

Woda święcona

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Woda święcona – woda pobłogosławiona przez biskupa, księdza lub diakona przeznaczona do udzielania chrztu lub błogosławieństwa osób, miejsc lub rzeczy.

Kropielnica z wodą święconą
 • Czy woda święcona rozcieńczona wodą z kranu jest w dalszym ciągu wodą święconą?
  • Autor: Jerzy Andrzej Masłowski, Desperatki (komedia sceniczna).
 • Diabeł kurczy się i krztusi,
  Aż zimny pot na nim bije;
  Lecz pan każe, sługa musi,
  Skąpał się biedak po szyję.
 • W pewnej chwili, kiedy zaniemogła śmiertelnie jedna z naszych Sióstr, i zeszło się całe Zgromadzenie, a był także i kapłan, który udzielił chorej absolucji, wtem ujrzałam mnóstwo duchów ciemności. W tej chwili zapominając się, że jestem w towarzystwie Sióstr, chwyciłam za kropidło i poświęciłam ich i znikły zaraz; jednak kiedy Siostry przyszły do refektarza, Matka Przełożona zrobiła mi uwagę, że nie powinnam święcić chorej w obecności kapłana, że do niego należy ta czynność. Przyjęłam to upomnienie w duchu pokuty, ale wielką przynosi ulgę święcona woda dla umierających.