Przejdź do zawartości

Wincenty Pallotti

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Wincenty Pallotti

Wincenty Pallotti (właśc. Vincenzo Pallotti; 1795–1850) – włoski ksiądz katolicki, założyciel m.in. pallotynów; święty Kościoła katolickiego.

Cytaty ze św. Wincentego Pallottiego[edytuj]

Wybór Pism św. Wincentego Pallottiego[edytuj]

 • Dla nieskończonej chwały Bożej.
  • Ad infinitam Dei gloriam (łac., skrót: AIDG)
  • Źródło:Wybór Pism. tom III. Pisma duchowe część 1, Ząbki 2001.
  • Zobacz też: Ignacy Loyola
 • Dla zbawienia dusz.
  • Ad salvandas animas (łac., skrót: ASA)
  • Źródło:Wybór Pism. tom III. Pisma duchowe część 1, Ząbki 2001.
 • Dla zniszczenia grzechu.
  • Ad destruendum peccatum (łac., skrót: ADP)
  • Źródło:Wybór Pism. tom III. Pisma duchowe część 1, Ząbki 2001.
 • Jedynym złem jest grzech. Jedynym dobrem jest niebo. Jedyną miłością jest Bóg.
  • Źródło: Wybór pism. Tom I, Warszawa – Poznań 1978.
 • Przykazanie zaś miłości, które wszystkim nakazuje wielbić i ponad wszystko kochać Boga, a bliźniego swego miłować jak siebie samego, zobowiązuje nas również do starania się wszelkimi możliwymi sposobami o wieczne zbawienie tak swoje, jak i bliźniego.
  • Źródło: Pierwsze pojęcie ogólne Apostolstwa Katolickiego w Wybór pism. Tom I, Warszawa – Poznań 1978.

Modlitwy i rady duchowe[edytuj]

 • Bóg zawsze i we wszystkim Bóg.
  • Źródło: Ze św. Wincentym Pallottim ku zjednoczeniu z Bogiem, Ząbki 2007
 • Duch wzajemnej służby musi mieć źródło w miłości.
  • Źródło: W drodze ze św. Wincentym Pallottim, Ząbki 1999
 • Kto jest z Bogiem, zawsze czuje się dobrze, a im bardziej wzmaga się klęska, tym bardziej naglący staje się powód, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Bogiem.
  • Źródło: W drodze ze św. Wincentym Pallottim, Ząbki 1999
 • Nasza wiara niech będzie ożywiana czynami miłości. W przeciwnym razie będzie martwa.
  • Źródło: W drodze ze św. Wincentym Pallottim, Ząbki 1999
 • Nie serce moje, lecz Bóg.
  • Źródło: Ze św. Wincentym Pallottim ku zjednoczeniu z Bogiem, Ząbki 2007
 • To nie ja kocham w sobie Boga, lecz Bóg we mnie (…) miłuje siebie samego wieczyście i nieskończenie.
  • Źródło: Św. Wincenty Pallotti o Eucharystii, Ząbki 2007
 • Wszystko układa się dobrze, gdy dzieje się tak, jak chce Bóg.
  • Źródło: W drodze ze św. Wincentym Pallottim, Ząbki 1999

Bóg Miłość Nieskończona[edytuj]

 • Bóg bezgranicznie szczęśliwy, powodując się nieskończoną miłością i nieskończonym miłosierdziem, dokonuje dzieła stworzenia po to, aby się całkowicie udzielać swoim stworzeniom.
 • Dał nam zapachy kwiatów, byśmy się zwracali do wiecznej słodyczy Bożej.
 • Jestem obowiązany korzystać z rzeczy stworzonych szczególnie w tym celu, aby zachować i pomnożyć w swej duszy królestwo świętej miłości Bożej, i tak dojść do królestwa wiecznej miłości w chwale.
 • Miłość ta sprawia, że dusza ma w sobie Boga.
 • Nikt nie zdoła odnieść korzyści z cennego przedmiotu, jeśli nie zna wartości i użyteczności jaki zeń może wydobyć dla siebie i drugich.
 • O Miłości nieskończona, Miłości niepojęta, Miłości zapoznana, Miłości nieskończona a nie pokochana przeze mnie, Miłości nie odwzajemniona, Miłości obrażana, Miłosierdzie niepojęte!
 • Oświecony wiarą świętą pamiętam, że jeśli Bóg, Doskonałość i Świętość najistotniejsza nie zapobiega grzechowi, któremu mógłby zapobiec, czyni to dla celów godnych swojej Istoty i wszystkich swoich nieskończonych doskonałości.
 • Zawsze żywisz mnie i karmisz Ojcze, Synu, Duchu Święty Twoim całym własnym Bytem, Istotą, Wiecznością, Twymi Boskimi działaniami i Twymi nieskończonymi przymiotami.

O Eucharystii[edytuj]

 • Odczucie to obudziło we mnie najspokojniejszą pewność, że jakikolwiek by był stan mego fizycznego zdrowia, będzie pod tym względem tak, jak zechce tego Bóg zgodnie ze swym miłosierdziem.

O św. Wincentym Pallottim[edytuj]

 • Obecnie jest rzeczą pewną, że Pallotti był zwiastunem przyszłości. Prawie o sto lat uprzedził on odkrycie następującego faktu: W świecie laików, do tego czasu biernym, ospałym, lękliwym i niezdolnym do wypowiedzenia się, istnieje wielka energia służenia dobru.
  • Autor: Paweł VI, Przemówienie wygłoszone 1 września 1963 w katedrze we Frascati w Papieże o św. Wincentym Pallottim, Warszawa 1989.
 • Św. Wincenty Pallotti jest jedną z najwybitniejszych postaci w działalności apostolskiej XIX wieku.
  • Autor: Jan XXIII, Przemówienie ku czci św. Wincentego Pallottiego 24 lutego 1963 r. w Papieże o św. Wincentym Pallottim, Warszawa 1989.