Przejdź do zawartości

Władysław Tomkiewicz

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Władysław Tomkiewicz

Władysław Tomkiewicz (1899–1982) – polski historyk i historyk sztuki.

  • Nie jest rzeczą przypadku, że jedną z najpoczytniejszych książek doby baroku były Przemiany Owidiusza, tłumaczone chyba na wszystkie języki europejskie. Ten utwór, w którym bogowie i półbogowie antyczni przechodzą różne metamorfozy, nie tylko stał się główną podstawą libretta operowego zarówno we Florencji, jak w Paryżu czy w Warszawie, nie tylko inspirował sztuki plastyczne (Apollo i Dafne Berniniego), ale stał się jakby drugą Biblią ówczesnego człowieka.
  • Ruch Chmielnickiego, przynajmniej w pierwszym jego okresie nie był walką Rusinów z Polakami ani prawosławia z katolicyzmem, lecz przede wszystkim walką warstwy upośledzonej materialnie z warstwą posiadającą. Jeżeli Kozacy podjęli hasło walki z Polakami, katolicyzmem i unią brzeską, to jedynie dlatego, że nazwy te były wówczas niejako synonimami warstwy posiadającej. Tem się tłumaczy, że w obozie Chmielnickiego znajdował się niejeden Polak, katolik, że były tam całe rzesze drobnej szlachty zagrodowej, podczas gdy w szeregach polskich walczyli niejednokrotnie Rusini prawosławni, o ile interesy klasowe łączyły ich z tym właśnie obozem.
    • Źródło: Wołyń w Koronie (1569–1795), „Rocznik Wołyński” 1931, t. 2., s. 46.
    • Zobacz też: powstanie Chmielnickiego