Ulf Ekman

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Ekman (2006)

Ulf Ekman (ur. 1960) – szwedzki ekspastor, założyciel neozielonoświątkowego kościoła Livets Ord (Słowo Życia), wywodzącego się z nurtu tzw. Ruchu Wiary, teolog, misjonarz, konwertyta na katolicyzm, etnograf.

  • Jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe jak ktoś może twierdzić, że nie potrzebuje nauczycielskiego autorytetu Kościoła. Jeśli mamy pięć pism Biblii i 18 dotyczących ich opinii, kto ma ustalić interpretację? Albo przez fakt, że Mój intelekt jest lepszy niż twój; Studiowałem więcej niż ty; Umiem lepiej przekonywać niż ty; Jestem bardziej zaangażowany niż ty – co pozwala zwyciężyć mojej opinii nad twoją. Albo mamy nauczycielski autorytet który mówi: Zbiór przepisów określa jak rozstrzygnąć ten problem.
    • It’s utterly incomprehensible to me how someone could say we don’t need a teaching authority of the church. If we have five Bible scriptures and 18 opinions regarding them, who is to determine? Either it’s the fact that ‘My intellect is better than yours; I’ve studied more than you; I can persuade better than you can; I’m more passionate than you’ that makes my opinion win over yours. Or we have a teaching authority that says, ‘The rule book says this is how you settle this issue'. (ang.)
    • Źródło: Lukas Berggren, Ulf Ekman Says Prophetic Word Confirmed His Catholic Conversion, charismanews.com, 14 marca 2014
  • My, charyzmatycy, kochamy mówić, że wracamy do Chrześcijaństwa Dziejów Apostolskich. A w tamtych czasach był tylko jeden Kościół.