System

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

System – zespół wzajemnie powiązanych elementów realizujących jako całość założone cele.