Przejdź do zawartości

Stowarzyszenie Sędziów „Themis”

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Stowarzyszenie Sędziów „Themis” – drugie co do wielkości stowarzyszenie zawodowe sędziów w Polsce. Zostało założone w 2010.

  • Wzywamy władze państwowe do respektowania w pełnym zakresie powołanego postanowienia Sądu Najwyższego oraz potępiamy nieodpowiedzialne i niekompetentne wypowiedzi przedstawicieli Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Kancelarii Prezydenta RP, deprecjonujące jego skuteczność. Wypowiedzi te, kwestionując prawo SN do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podważają członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej, przez co są rażąco sprzeczne z polską racją stanu. Formułowanie takich wypowiedzi przez przedstawicieli korporacji prawniczych powinno być podstawą ich odpowiedzialności dyscyplinarnej.