Stanisław Sulowski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stanisław Sulowski (ur. 1952) – polski politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

 • Niemiecka Unia Pokoju - burżuazyjno-demokratyczna partia zrzeszająca postępowe grupy zachodnioniemieckiej inteligencji, średniej burżuazji i duchowieństwa. Powstała w 1960 r., m.in. w wyniku opuszczenia szeregów SPD przez wielu postępowych działaczy.
  • Źródło: Leksykon Pokoju, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. (praca zbiorowa pod red. Józefa Kukułki)
 • Porozumienia jałtańskie - (...) osiągnięto porozumienie w sprawach: (...) deklaracji o wyzwolonej Europie, Polski, Jugosławii (...). Koniunkturalne kampanie przeciw porozumieniom jałtańskim wszczynane przez reakcyjne siły, a niekiedy oficjalnie przez rządy państw zachodnich, mają na celu wzmaganie napięć w stosunkach międzynarodowych i zakłócanie stosunków Wschód-Zachód.
  • Źródło: Leksykon Pokoju, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. (praca zbiorowa pod red. Józefa Kukułki)
 • Remilitaryzacja RFN nastąpiła wbrew postanowieniom Umowy Poczdamskiej z 1945 r., w której m.in. czytamy, że celem okupacji Niemiec jest "zupełne rozbrojenie i demilitaryzacja Niemiec oraz wyeliminowanie lub nadzór nad całym przemysłem niemieckim który mógłby być użyty do celów produkcji wojskowej". Trzy mocarstwa zachodnie (...) przystąpiły nazajutrz po konferencji w Poczdamie do łamania ustalonych zasad demilitaryzacji. (...)
  • Źródło: Leksykon Pokoju, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. (praca zbiorowa pod red. Józefa Kukułki
 • Rewizjonistyczne orzecznictwo w sprawie układów normalizacyjnych [chodziło o możliwość zjednoczenia z NRD - przyp.] zakłóca proces normalizacji stosunków RFN z krajami socjalistycznymi oraz daje ważki argument polityczno-propagandowy siłom politycznym, które stawiają na to, że przy nadarzającej się sposobności anulują, jeśli nie w całości, to przynajmniej w części, powojenny porządek terytorialno-polityczny w Europie.
  • Źródło: Leksykon Pokoju, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. (praca zbiorowa pod red. Józefa Kukułki)
 • [Układ zgorzelecki] świadczył o tym, że pierwsze robotniczo-chłopskie państwo na ziemi niemieckiej zerwało z tradycją ekspansji terytorialnej na Wschodzie i zdecydowało się swoją polityką zagraniczną służyć bezpieczeństwu i pokojowi w Europie. Układ był wyrazem uznania zmian terytorialnych powstałych w wyniku zakończenia II wojny światowej. W stosunkach dwustronnych przyczynił się do wielkiego dzieła współpracy obu państw na rzecz pokoju i bezpieczeństwa oraz stworzył trwałe podstawy dobrosąsiedzkiego współżycia i przyjaźni obu narodów. (...) Nie ulega wątpliwości, że uznanie przez NRD już w 1950 r. granicy (...) za nienaruszalną i ostateczną oraz określenie jej mianem granicy pokoju i przyjaźni, wywarło duży wpływ na kształtowanie się stanowiska drugiego państwa niemieckiego wobec Polski i powojennych realiów terytorialno-politycznych w Europie.
  • Źródło: Leksykon Pokoju, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. (praca zbiorowa pod red. Józefa Kukułki)
 • Zieloni (...) - w kampanii przeciw dyslokacji w Europie Zachodniej amerykańskich rakiet średniego zasięgu partie "Zielonych" wykazały dużo inicjatywy i politycznej mądrości. (...) Również siły reakcyjne starają się za wszelką cenę poróżnić "Zielonych" w walce o pokój i rozbrojenie. Z marksistowskiego punktu widzenia jest to ruch warstw średnich, wolnych zawodów i młodzieży o nastawieniu krytycznym wobec kapitalistycznego porządku, antyimperialistyczny i antywojenny. (...)
  • Źródło: Leksykon Pokoju, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. (praca zbiorowa pod red. Józefa Kukułki)