Wkład użytkownika

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Szukaj wkładuRozwińZwiń
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

 • 11:29, 21 sie 2014 różn. hist. +415 Powstanie warszawskieTo cytat generała Tadeusza Bora-Komorowskiego z podaniem źródła Armia Podziemna str. 442 wyd. Bellona. Proszę zapoznać się ze źródłem. Kwartalnik Instytutu Pamięci Narodowej z 1947 też istniał. Proszę sięgnąć do źródeł. To inny IPN.
 • 10:04, 18 sie 2014 różn. hist. +415 Powstanie warszawskieTo jest cytat generała Tadeusza Bora-Komorowskiego z podaniem źródła Armia Podziemna" str. 442. wyd. Bellona. Proszę nie zmieniać słów generała Bora-Komorowskiego. Proszę podać inny cytat z podaniem źródła i umieścić. A n
 • 12:02, 26 lip 2014 różn. hist. +648 Powstanie warszawskieGenerał Marian Kukiel minister obrony narodowej, historyk wojskowości To, co obecnie Armia Krajowa robi w zakresie akcji dywersyjnej i partyzanckiej, jest już czymś więcej wojskowo, aniżeli było powstanie w 1863 r. Czy więc nie należałoby już o
 • 11:48, 26 lip 2014 różn. hist. +1050 Powstanie warszawskieGen. Tadeusz Komorowski dowódca AK Niemiecka mapa „Ostfront”, przedstawiająca ugrupowanie sił niemieckich i sowieckich w dniu 3 sierpnia 1944, wykazała, że siły Armii Czerwonej obejmowały około 500 wielkich jednostek (dywizji i brygad) na roz
 • 11:38, 26 lip 2014 różn. hist. +1738 Powstanie warszawskieGen.Tadeusz Komorowski komendant główny Armii Krajowej W toku dwumiesięcznych walk straty nasze były poważne. Ścisłych liczb nie podobna podać, ponieważ w ówczesnych warunkach nie było możliwości prowadzenia dokładnej ewidencji. Na podstawie
 • 20:59, 25 lip 2014 różn. hist. +578 Powstanie warszawskieJan Nowak-Jeziorański Zwycięstwa w tej walce, rozpoczętej w chwili zamiany jednej okupacji na drugą, nie mógł odnieść naród, który wyszedłby z ostatniej wojny z przetrąconym kręgosłupem, upokorzony, wewnętrznie rozbity, pozbawiony wiary w
 • 20:49, 25 lip 2014 różn. hist. +712 Powstanie warszawskieGenerał Władysław Sikorski do gen.Roweckiego Na wypadek gdyby w pościgu za Niemcami doszło do wkroczenia wojsk sowieckich na nasz teren, Pan Generał przygotuje uruchomienie jawnej walki z Niemcami w proponowanych przez Niego dwu strefach na kresach
 • 20:25, 25 lip 2014 różn. hist. +602 Powstanie warszawskieGenerałTadeusz Komorowski Jesteśmy gotowi w każdej chwili do walki o Warszawę. Przybycie do tej walki brygady spadochronowej będzie miało olbrzymie znaczenie polityczne i taktyczne. Przygotujcie możliwość bombardowania na nasze żądanie lotnisk
 • 20:14, 25 lip 2014 różn. hist. +441 Powstanie warszawskieJan Nowak-Jeziorański kurier AK Tatar umyślnie nie wysłał depeszy o moim wyjeździe albo wysłał ją celowo tak późno, by nie doszła na czas. Nie mógł udaremnić mego odlotu „Mostem”, więc chciał przynajmniej utrudnić i opóźnić mój ra
 • 20:09, 25 lip 2014 różn. hist. +516 Powstanie warszawskieGenerał brygady Tadeusz Pełczyński Nie mam żadnych złudzeń, co nas tu czeka po wejściu Rosjan i ujawnieniu się, ale choćby mnie spotkało najgorsze, wolę to aniżeli zrezygnowanie z wszystkiego bez walki. Musimy spełnić nasz obowiązek do koń
 • 20:02, 25 lip 2014 różn. hist. +326 Powstanie warszawskieJan Nowak-Jeziorański BBC- Był to pierwszy i jedyny w tej wojnie wypadek, żeby z kraju okupowanego, wprost z pola walki, nadawała radiostacja foniczna.
 • 19:54, 25 lip 2014 różn. hist. +459 Powstanie warszawskieJan Nowak-Jeziorański Gdyby Rosjanie, jak Anglosasi Francję, chcieli nas wyzwolić, a nie zniewolić - nie byłoby warszawskiej tragedii. W stolicy Francji wybuchło powstanie bez porozumienia i koordynacji za sztabem Eisenhowera.
 • 10:52, 17 lip 2014 różn. hist. +370 Powstanie warszawskieWarszawskie dzieci, pójdziemy w bój, Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew! Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew! piosenka nagrana 1 sierpnia 1944 dla powstańczego radia Błyskawica.
 • 08:45, 17 lip 2014 różn. hist. +386 Powstanie warszawskiepłk. dypl. Janusz Bokszczanin Mnie się wydaje, iż Rosjanie rozmyślnie nie zajmowali Warszawy.AK przeszkadzała Sowietom; chciała odebrać Sowietom atut, że oni oswobodzili Warszawę. Stąd woleli, żeby Niemcy powstanie zgnietli. To był makiawelizm
 • 08:33, 17 lip 2014 różn. hist. +482 Powstanie warszawskiegen. bryg. Tadeusz Pełczyński Meldunek „Montera” nie był przesadzony, bo teraz źródła sowieckie to podają: 31 lipca 1944 dowódca 73 niemieckiej dywizji piechoty obsadzającej przyczółek (pod Pragą) dostał się wraz ze sztabem do niewoli
 • 08:19, 17 lip 2014 różn. hist. +300 Powstanie warszawskiepłk. dypl. Janusz Bokszczanin Już od 1942 roku Rowecki, Tatar i ja dyskutowaliśmy plan i wytyczne do powstania.
 • 08:07, 17 lip 2014 różn. hist. +369 Powstanie warszawskiepłk. dypl. Kazimierz Iranek-Osmecki Gdyby decyzja nie zapadła 31 lipca 1944, to trzeba by było doczekać 3-4 dni, co mogłoby dać Niemcom czas do spacyfikowania Warszawy. Wtedy walka mogłaby się rozpocząć pod presją niemiecką.
 • 08:01, 17 lip 2014 różn. hist. +194 Powstanie warszawskiepłk. dypl. Janusz Bokszczanin Do powstania i tak by doszło.
 • 09:25, 15 lip 2014 różn. hist. +500 Powstanie warszawskieJan Nowak-Jeziorański Ze sposobu, w jaki gen. Tadeusz Pełczyński, a później Delegat Rządu, Stanisław Jankowski. Decydowała troska o uratowanie ducha narodu.
 • 09:20, 15 lip 2014 różn. hist. +426 Powstanie warszawskieJan Nowak-Jeziorański Na osiem wieków przed Powstaniem - u zarania dziejów Polski padły pamiętne słowa Bolesława Krzywoustego: „wolę królestwo stracić niż oddać je w niewolę”. Można przegrać bitwę, a nawet wojnę, lecz ocalić naród.
 • 09:14, 15 lip 2014 różn. hist. +633 Powstanie warszawskieJan Nowak-Jeziorański Kurier z Warszawy Bierność stolicy byłaby biernością całego kraju, nawet gdyby najbardziej heroiczne boje stoczone były w lasach czy w górach, w Wilnie, we Lwowie, Krakowie czy jakimkolwiek innym mieście.
 • 09:05, 15 lip 2014 różn. hist. +697 Powstanie warszawskieJan Nowak-Jeziorański Kurier z Warszawy Unikowa polityka stosowana przez rząd polski wobec Anglosasów do jesieni 1944 r., a polegająca na tym, by z jednej strony nie zrywać ze Sprzymierzonymi, a równocześnie nie dać się zmusić do formalnych i os
 • 08:56, 15 lip 2014 różn. hist. +805 Powstanie warszawskieJan Nowak-Jeziorański Kurier z Warszawy Polskie władze i w kraju, i w Londynie, prowadząc do końca walkę z Niemcami i wstrzymując się równocześnie od zbrojnego starcia z komunistami, nie tylko oszczędziły AK losu Michajłowicza i czetników.
 • 08:43, 15 lip 2014 różn. hist. +888 Powstanie warszawskieStefan Korboński kierownik Walki Cywilnej Dotychczas nie wymyślono nic takiego, co mogłoby zapobiec wybuchowi wulkanu. A takim wulkanem była Warszawa w lipcu 1944 r.
 • 08:31, 15 lip 2014 różn. hist. +368 Powstanie warszawskieStefan Korboński kierownik Walki Cywilnej Nikomu wówczas nawet do głowy nie przyszło, że Rosjanie mogą umyślnie wstrzymać swój atak na stolicę w chwili wybuchu powstania.
 • 08:17, 15 lip 2014 różn. hist. +1658 Powstanie warszawskieStefan Korboński kierownik Walki Cywilnej Nie było do pomyślenia, by czterdziestotysięczna AK w Warszawie mogła wytrzymać bez końca i bez użycia broni widok cofających się, rozbitych Niemców.
 • 07:56, 15 lip 2014 różn. hist. +675 Powstanie warszawskieStefan Korboński, kierownik Walki Cywilnej. Urzędy wyewakuowano, volksdeutsche uciekły, patrole przemierzały ulice, podrażnione i zestrachane, strzelając do przechodniów z byle powodu i w ogóle bez powodu.
 • 08:49, 10 lip 2014 różn. hist. +1721 Powstanie warszawskieStefan Korboński, kierownik Walki Cywilnej, W imieniu Rzeczypospolitej..., Warszawa 2009, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, ISBN 978-83-7629-035-5. str. 342-343
 • 08:33, 10 lip 2014 różn. hist. +1140 Powstanie warszawskieKazimierz Leski, Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK, s. 292. Były przypadki wymiany ognia z patrolami niemieckimi. W tej sytuacji każda chwila mogła przynieść początek rozruchów na szeroką skalę.
 • 08:12, 10 lip 2014 różn. hist. +598 Powstanie warszawskie29 lipca 1944 rano budzące się miasto zastało rozplakatowaną na murach odezwę generała Polskiej Armii Ludowej (PAL) Juliana Skokowskiego. Kazimierz Leski Bradl, Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK s.292.
 • 08:05, 10 lip 2014 różn. hist. +671 Powstanie warszawskie27 lipca. Dolaniem oliwy do ognia było 27 lipca 1944 obwieszczenie władz niemieckich powołujące 100 000 mężczyzn do prac fortyfikacyjnych. Kazimierz Leski Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK s. 292.
 • 07:59, 10 lip 2014 różn. hist. +1010 Powstanie warszawskieKazimierz Leski, oficer wywiadu i kontrwywiadu AK, Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK, s. 291.
 • 07:49, 10 lip 2014 różn. hist. +1036 Powstanie warszawskieKazimierz Leski ps. Bradl, Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK, s. 291.
 • 08:19, 8 lip 2014 różn. hist. +426 Powstanie warszawskieGen. Tadeusz Bór-Komorowski Komendant Główny Armii Krajowej Za podjęciem akcji mającej na celu opanowanie Warszawy przed wkroczeniem do niej wojsk rosyjskich przemawiały względy natury wojskowej, politycznej i ideologicznej.
 • 08:10, 8 lip 2014 różn. hist. +588 Powstanie warszawskieStanisław Mikołajczyk Premier Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, fragment depeszy do Kraju do Delegata Rządu na Kraj Jana Stanisława Jankowskiego, Londyn, 26 lipca 1944.
 • 08:02, 8 lip 2014 różn. hist. +588 Powstanie warszawskieRząd RP w Londynie, fragment depeszy Rządu RP na Uchodźstwie, Londyn, 25 lipca 1944.
 • 07:55, 8 lip 2014 różn. hist. +647 Powstanie warszawskieGen. Tadeusz Bór-Komorowski Komendant Główny Armii Krajowej, fragment meldunku Komendanta AK do Londynu, Warszawa, 21 lipca 1944.
 • 07:47, 8 lip 2014 różn. hist. +678 Powstanie warszawskieStanisław Mikołajczyk Premier Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie fragment depeszy do Delegata Rządu na Kraj Jana Stanisława Jankowskiego, Londyn, 4 lipca 1944.
 • 07:34, 8 lip 2014 różn. hist. +700 Powstanie warszawskieGen. Kazimierz Sosnkowski Naczelny Wódz, fragment instrukcji dla dowództwa Armii Krajowej, Londyn, 7 lipca 1944.