Przejdź do zawartości

Ryszard Pacławski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Ryszard Pacławski (ur. 1958) – harcmistrz, Naczelnik ZHP w latach 1990–2000.

  • Będziemy sięgać po pomoc jak najliczniejszej grupy instruktorów. Dzięki temu ważne decyzje nie będą zapadały w ciszy gabinetów, a sprawy zastrzeżone dotąd dla wąskiego grona staną się wspólnymi problemami różnych wspólnot. Wtedy będziemy wszyscy w naszym, wspólnym harcerstwie.
    • Źródło: czasopismo Czuwaj styczeń 1991 r.
    • Zobacz też: harcerstwo
  • Pierwszą jest potrzeba porozumienia się z innymi organizacjami harcerskimi, jeśli nie w sprawie jedności organizacyjnej (bo to obecnie chyba nie będzie możliwe), koniecznie już teraz musimy rozwiązać nasze trudne problemy (...) Byłoby dobrze, gdybyśmy w sierpniu tego roku, podczas spotkania młodzieży świata z Ojcem Świętym Janem Pawłem II nie obozowali w oddzielnych biwakach.
  • Po drugie: musimy umocnić się wewnętrznie. Potrzebna jest nowa polityka gospodarcza w Związku i intensywne kształcenie kadry kierowniczej, zwłaszcza komendantów hufców. W sprawach gospodarczych chodzi o całkowitą zmianę przepisów, by jednostki harcerskie mogły nie tylko samodzielnie zdobywać pieniądze, ale i samodzielnie nimi dysponować.
  • Po trzecie: musimy się bardziej troszczyć o publiczny wizerunek naszej organizacji. Ważne jest dotarcie do rodziców, środowisk intelektualnych i elity rządzącej. Zdobycie rzeczywistego społecznego poparcia jest niezbędne.