Przejdź do zawartości

Rusyfikacja

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Aleksandr Apuchtin – jeden z najgorliwszych realizatorów polityki rusyfikacji

Rusyfikacja – proces, szczególnie nasilony w okresie zaborów, w którym państwo rosyjskie dążyło do wynarodowienia Polaków poprzez stopniowe narzucanie języka, kultury, sztuki, religii prawosławnej i zwyczajów rosyjskich.

 • Lekcje się kończą… W bramie szkolnej, widząc już przed sobą ulicę, chłopiec rozmawia najswobodniej, gdy naraz wyskakuje zaczajony za bramą organ władzy szkolnej i chwyta go za rękę, mówiąc:
  – Jeszcześ nie przestąpił progu gimnazjum, a mówisz po polsku! Wracaj do kozy!
  • Autor: Roman Dmowski, Ze studiów nad szkołą…, 1895, cyt. za: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki, Historia III. Podręcznik do klasy III gimnazjum, s. 215.
 • Nie dawaj nigdy wolności Polakom, starając się doprowadzić do końca trudne dzieło zrusyfikowania tego kraju.
  • Autor: Mikołaj I Romanow
  • Opis: fragment ułożonego przez siebie testamentu politycznego dla jego syna Aleksandra II Romanowa.
  • Źródło: Kronika Polski. W boju i na tułaczce: 1831–1846, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 1998, s. 4.