Przejdź do zawartości

Roland Barthes

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Roland Barthes (1969)

Roland Barthes (1915–1980) – francuski pisarz, krytyk literacki i filozof.

 • Fotograf musi strasznie walczyć, aby fotografia nie stała się śmiercią,
 • Istnieje niezliczona ilość opowiadań na świecie. Jest to przede wszystkim cudowna różnorodność gatunków, utrwalonych w najrozmaitszych tworzywach (…). Co więcej, w nieskończonej niemal liczbie opowiadanie obecne jest we wszystkich czasach, wszystkich miejscach, wszystkich społeczeństwach. Narodziło się wraz z samą historią ludzkości; nie ma ani nigdzie nie było społeczeństwa nieznającego opowiadania (…). Opowiadanie drwi sobie z dobrej czy niedobrej literatury; międzynarodowe, ponadczasowe, ogólnokulturalne, jest wszechobecne, jak życie.
  • Źródło: Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań, tłum. Wanda Błońska, wyd. 1966
  • Zobacz też: opowiadanie
 • Jedynie pisanie potrafi rozbić teologiczny obraz, jaki narzuca nauka, odeprzeć patriarchalny terror, jaki sieje nadużywana „prawda” wywodów i treści, otworzyć dociekaniom całą przestrzeń języka wraz z jego wywrotnością logiczną.
  • Źródło: Od nauki do literatury
 • (…) język jest jedynym systemem semiotycznym, posiadającym zdolność interpretowania innych systemów znaczących oraz interpretowania samego siebie.
  • Źródło: Teoria tekstu. Zbiór studiów pod red. Teresy Dobrzyńskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, s. 203.
  • Zobacz też: język
 • Logicznym przedłużeniem strukturalizmu może być tylko zespolenie się z literaturą – pojętą już nie jako „przedmiot” analizy, lecz jako działalność pisania (…). Pozostaje więc strukturaliście przekształcić się w „pisarza"…
  • Źródło: Mit i znak. Eseje, Warszawa 1970, s. 320.
 • W micie odnajdujemy trójwymiarowy schemat, o którym właśnie mówiłem: element znaczący, znaczony i znak. Ale mit to system szczególny, ponieważ tworzy się, wychodząc od łańcucha semiologicznego, który istniał przed nim: jest to wtórny system semiologiczny. To, co jest znakiem w pierwszym systemie (a więc całość skojarzeniowa pojęcia i obrazu), staje się zwykłym elementem znaczącym w drugim. (…) Wszystko odbywa się tak, jakby mit przesuwał o jeden szczebel formalny system pierwotnych znaczeń.
  • Źródło: Walery Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 52.
  • Zobacz też: mit
 • Za każdym razem, gdy czytałem coś o fotografii, myślałem o jakimś ulubionym zdjęciu i doprowadzało mnie to do pasji.