Przysłowia słowackie

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Słowacja na mapie świata

Słowacjapaństwo śródlądowe w Europie Środkowej.

 • Błaźni i dzieci mówią prawdę.
  • Źródło: Nic, co ludzkie... Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 18.
  • Zobacz też: błazen, dziecko, prawda
 • Gdy się dwaj Polacy zejdą, to w trzy strony się rozejdą.
  • Źródło: Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej, pod red. Marii Bobrownickiej, Universitas, 1996, s. 250.
  • Zobacz też: Polacy
 • Gdzie Słowaczka, tam śpiew, gdzie Madziarka tam gniew, gdzie Niemka tam fałsz, gdzie Cyganka tam kradzież.
 • Ile krajów, tyle obyczajów, a co pagórek przejdziesz, to inny kraj znajdziesz.
  • Kolko krajov, tolko obyćajov, a co verśok prejdeś, to inny kroj najdeś. (słowac.)
  • Źródło: Michał Jagiełło, Słowacy w polskich oczach. Obraz Słowaków w piśmiennictwie polskim, Biblioteka Narodowa, 2005, s. 86.
  • Zobacz też: kraj, obyczaj
 • Język prawdy jest zawsze prosty.
 • Kłaniając się dyrektorom, uważaj, byś nie nadepnął sobie na krawat.
 • Na Słowaka wszystkie czarty się uwzięły: i Niemiec, i Tatar, i Madziar, i Cygan, i Żyd.
  • Źródło: Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich..., op. cit., s. 250.
  • Zobacz też: Tatarzy, Żydzi
 • Najwyżej podskakują ci, którym daleko do szczytu.
 • Poje jak Polak – zje za sześciu innych.
  • Poje ako Poliak – Zje za druhych sest. (słowac.)
  • Źródło: Literatura i kultura popularna, Tom 8, pod red. Tadeusza Żabskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 216.
 • Psu, kiedy śpi, Cyganowi, gdy przyrzeka, żonie, gdy płacze – nie wierz.
  • Źródło: Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich..., op. cit., s. 251.
 • Słowa uczą, przykłady pociągają.
  • Źródło: „Notes wydawniczy”, Wydania 9–12, wyd. Ex Libris, 2003, s. 42.
 • Słowak – wół, Niemiec – kół, Madziar – trawa zielona, Francuz – róża czerwona. – Przyszedł wół, złamał kół, zorał trawę zieloną, obsrał różę czerwoną.
 • Słowak wszystko przetrzyma.
 • Słowaka nikt nie wspomoże tylko sam Pan Bóg.
  • Źródło: Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich..., op. cit., s. 250.
 • Uherski (madziarski) most, niemiecki post, polska modlitwa – mało warte.
  • Źródło: Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich..., op. cit., s. 251.