Przejdź do zawartości

Pomoc:Edytowanie stron

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Edytowanie stron w Wikicytatach jest bardzo proste. Wystarczy kliknąć przycisk „edytuj” znajdujący się w pasku u góry każdej strony. Przeniesie Cię to na stronę z formularzem zawierającym tekst strony gotowy do edycji. Jeśli chcesz poeksperymentować, odwiedź brudnopis. Pamiętaj o podaniu krótkiego opisu zmian w okienku pod głównym oknem edycji. Kiedy skończysz, naciśnij „Podgląd”, by zobaczyć jak prezentują się wprowadzone przez ciebie zmiany. Jeśli wszystko jest w porządku, wciśnij „Zapisz” i wprowadzone przez ciebie zmiany będą natychmiast widoczne w artykule. Nie podpisuj zmian, które wprowadzasz w artykułach (oprogramowanie samo zapamiętuje, kto wprowadził każdą zmianę).

Drobne zmiany[edytuj]

Edytując stronę, zalogowany użytkownik może oznaczyć wprowadzone zmiany jako „drobne”. To przeważnie poprawione błędy ortograficzne, formatowanie lub niewielkie reorganizacje tekstu. Można ukryć drobne edycje podczas przeglądania ostatnich zmian. Oznaczanie ważnej modyfikacji jako drobnej uważane jest za złe zachowanie, szczególnie, jeśli w grę wchodzi usunięcie części zawartości artykułu.

Wikiznaczniki[edytuj]

Wikiznaczniki (ang. Wiki markup) to zbiór znaczników, które umożliwiają formatowanie tekstu w Wikicytatach.

Znaczniki dzielą się na otwierające i zamykające (czasem reprezentowane za pomocą tych samych znaków). Aby osiągnąć pożądany efekt, należy użyć znacznika otwierającego, wpisać tekst, który ma być w dany sposób wyświetlany, a następnie wstawić znacznik zamykający.

Skomplikowane? Tak Ci się tylko wydaje. Spójrz na poniższy przykład:

Załóżmy, że chcemy pogrubić wyraz „Ala” w zdaniu „Ala ma kota”. Znacznik odpowiadający za pogrubienie to ''' (3 apostrofy). Po wpisaniu

'''Ala''' ma kota

Otrzymamy:

Ala ma kota

Chcąc dodać link do artykułu kot do powyższego zdania, musielibyśmy wpisać:

'''Ala''' ma [[kot]]a

I w efekcie otrzymalibyśmy:

Ala ma kota

Pełen spis znaczników wraz z uwagami na temat korzystania z nich znajduje się na stronie MediaWiki User's Guide: Editing overview (tekst w języku angielskim).

Możesz otworzyć tę stronę w nowym oknie lub panelu, przejść do brudnopisu i poeksperymentować z formatowaniem.

Opis zmian[edytuj]

Pole opisu zmian służy do wpisania krótkiej informacji, jaka zmiana została wprowadzona na stronie. Służy ona innym użytkownikom do szybkiego zorientowania się, co zmieniło się na stronie od poprzedniej edycji, a zwłaszcza pomaga osobom, które patrolują ostatnie zmiany.

Nie jest to miejsce do dyskusji i polemik ani do podawania źródła (ponieważ źródło podajemy pod cytatami). Naganne jest wykorzystywanie tego pola do ataków na innych użytkowników bądź ich ocenianie. Nie wpisujemy tam również samego cytatu.

W opisie zmian należy podać, jaką zmianę faktycznie wprowadzono. Świadome wprowadzanie w błąd innych użytkowników nosi znamiona wandalizmu.

Użytkownicy powinni w miarę możliwości korzystać z zielonych przycisków służących do wprowadzania standardowych opisów zmian.

Jeśli jakaś edycja (np. usunięcie większej liczby cytatów) wymaga dłuższego komentarza, należy go umieścić na stronie dyskusji.

Przykłady opisów niestandardowych:

 • + – zawsze oznacza dodanie czegoś na stronie
 • - – zawsze oznacza usunięcie czegoś ze strony
 • nowa, nowa strona, nowe, N – utworzono nowe hasło
 • +2 – dodano dwa cytaty
 • -1 – usunięto jeden cytat (zaleca się w nawiasie podać krótkie uzasadnienie, np. błędny autor)
 • uzupełnienie – dodano nowe cytaty, uzupełniono cytaty
 • rozbudowa – ewidentna rozbudowa artykułu
 • przebudowa – hasło zostało zorganizowane w inny sposób
 • gruntowna poprawa hasła – hasło wymagało wielu różnych poprawek, które zostały wprowadzone
 • ort. – poprawienie błędu ortograficznego
 • wikizacja – hasło zostało poddane znacznej obróbce pod względem formatowania, głównie dodane zostały linki wewnętrzne
 • linkfix – zmiana linku w tekście, najczęściej zmiana strony, do której link się ma odnosić, bez zmiany tekstu widocznego na stronie hasła

Zaleta powyższych opisów to maksimum treści przy minimum słów. Taki opis jest jasny i przejrzysty.

Korzystanie z przycisków

 • dr. red, czyli drobne zmiany redakcyjne – poprawa opisu, szyku wyrazów w definicji, utworzenie nagłówków itp. W niektórych przypadkach można dodać krótką informację, czego dotyczyło przeredagowanie (np. gramatyka, składnia itp.);
 • dr. meryt., czyli drobne zmiany merytoryczne – poprawa cytatu, jeśli zapisany był niepoprawnie, niedokładnie (nie chodzi tu o literówki, ortografię czy interpunkcję); poprawa lub dodanie źródła bądź autora; poprawienie błędu (logicznego, merytorycznego) albo dodanie istotnej informacji w notce lub w komentarzu.

Zobacz też[edytuj]

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat działania Wikicytatów, możesz zapoznać się z: