Piotr Uziębło

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Piotr Jerzy Uziębło (ur. 1974) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego.

  • Patrząc na to, jak szybko postępował na Węgrzech "proces orbanizacji", możemy sobie wyobrazić, że w Polsce będzie wyglądało to podobnie. Może się u nas wydarzyć to, co wydarzyło się u nich - samorządy mają tam charakter fasadowy, a o wszystkim decyduje administracja rządowa. Jesteśmy w Unii Europejskiej, więc nie spodziewam się działań siłowych, ale postępujące ograniczanie samodzielności organów władzy publicznej jest możliwe.
  • Stan wyjątkowy może być bowiem wprowadzony także wówczas, kiedy dochodzi do zagrożenia bezpieczeństwa obywateli, a właśnie z tym mamy do czynienia. Konsekwencją powiązania obu tych stanów byłoby więc zapewnienie konstytucyjności wprowadzanych ograniczeń w możliwości korzystania z konstytucyjnych praw i wolności jednostki. Brak korelacji pomiędzy stanem epidemii z konstytucyjnymi stanami nadzwyczajnymi prowadzić musi do wniosku, że ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wprowadziła pozakonstytucyjne stany nadzwyczajne, które – choć uzasadnione merytorycznie – w sposób nieuzasadniony prawnie wkroczyły zbyt daleko w sferę wolności i praw człowieka.