Przejdź do zawartości

Piotr Prakapowicz

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Piotr Piatrowicz Prakapowicz (ur. 1942) – białoruski inżynier i polityk, przewodniczący zarządu Narodowego Banku Republiki Białorusi.

 • Dopóki ja jestem przewodniczącym zarządu Banku Narodowego, żadnej skokowej dewaluacji nigdy nie będzie. Mamy wystarczająco doświadczenia, które nagromadziliśmy przez 15 lat, i to doświadczenie mówi o tym, że to kiepskie rozwiązanie dla Białorusinów. Raz kiepskie rozwiązanie, my tego robić nie będziemy.
  • Пока я являюсь председателем правления Нацбанка, никакой разовой одномоментной девальвации никогда не будет. У нас достаточно опыта, который мы накопили за 15 лет, и этот опыт говорит о том, что это плохое решение для белорусов. Раз плохое решение, мы его выполнять не будем. (ros.)
  • Opis: wypowiedź na dwa miesiące przed największą w historii świata skokową dewaluacją na Białorusi, 17 marca 2011.
  • Źródło: telegraf.by, 17 marca 2011
 • Wszyscy jesteśmy w jednej łódce, chciałoby się, żeby i kierownictwo państwa, i nasza ludność, i wszystkie sektory gospodarki pracowali nad jednym, nad najważniejszym – zabezpieczeniem programu rozwoju socjalno-ekonomicznego, zabezpieczeniem podwyższenia poziomu życia ludzi.
  • Мы все в одной лодке, хотелось бы, чтобы и руководство страны, и наше население, и все секторы экономики работали над одним, над главным – обеспечением программы социально-экономического развития, обеспечением повышения уровня жизни людей. (ros.)
  • Opis: 17 marca 2011.
  • Źródło: telegraf.by, 17 marca 2011