Piotr Cywiński (historyk)

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Piotr Cywiński, 2012

Piotr M.A. Cywiński (ur. 1972) – polski historyk mediewista, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, uczestnik dialogu polsko-żydowskiego, chrześcijańsko-żydowskiego oraz rozmów między kulturami pogranicza, ekumenista. Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau.

  • Gdy pada pytanie o przyczynę tak późnej chrystianizacji Bałtów, do tez odwołują­cych się do uwarunkowań geograficznych, społecznych, historycznych, warto dodać tezę o żywotności wierzeń opartych na metafizyce niekompatybilnej z chrześcijańską.
  • Im więcej pójdzie nas (chrześcijan – przyp. red.) do wyborów do Parlamentu Europejskiego, tym głos chrześcijan będzie bardziej w nim słyszalny.
  • Na podstawie analizy treści układów dzierzgońskich wypada przyjąć istnienie w XIII-wiecznych Prusach elementów nawiązujących do szamaństwa, poprzez udokumentowane praktyki znachorów-ekstatyków podczas pogrzebów. Wzmacnia to tezę o animistycznych wątkach w wierzeniach bałtyjskich.
  • Niezależnie od wszystkiego, na wskroś i wbrew, głosy ofiar nie zamilkną i ziemia ich krzyku nie ukryje. To, co było przedtem, nie wróci, ale czas po Zagładzie nigdy już nie będzie czasem błogiej niewinności.
  • Opierając się na tradycji Rzeczypospolitej, na jej bagażu wartości i tożsamości oraz na doświadczeniach dziejowych. Polska powinna pełniej wykorzystać materialne pozostałości nazistowskiego szaleństwa. Najpełniejszym fundamentem edukacji i formacji dla świata pragnącego „nigdy więcej” pozostaną ceglane budynki za bramą z napisem „Arbeit macht frei”. Dlatego ta spuścizna niemieckiego terroru ma szansę stać się – właśnie w Polsce, a nie w USA czy Izraelu – zaczynem nowej edukacji. Nie przegapmy.
  • Terroryzm jest niczym innym, jak działaniami ideologicznych fanatyków dysponujących tą samą władzą i tą samą pogardą, która cechowała esesmanów, tyle że z pominięciem struktur państwowych.
  • W świecie, który z każdej informacji czyni wartość rynkową bądź jakość polityczną, pojęcia ludobójstwa i zagłady dryfują niebezpiecznie na mętnych wodach populizmu i niewiedzy.
  • Francja proponuje nam (...) aby do trzech fundamentalnych wartości Republiki: wolności, równości i braterstwa, dołączyć dwie zasady Legii, którymi są honor i ojczyzna. Jest to jakaś propozycja, która trafia na dzisiejsze trudne czasy
  • Przecież wszyscy wiemy, jak ohydna może być większość, gdy tylko zechce jej się poczuć większością.