Przejdź do zawartości

New Age

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Stonehenge – wg New Age jeden z pradawnych ośrodków kultu Matki Ziemi

New Age (pol. Nowa Era) – alternatywny, antyhierarchiczny, postmodernistyczny ruch społeczno-kulturowy o nieformalnym charakterze poruszający zagadnienia metafizyczne, ekologiczne i strukturalistyczne.

 • Bogów jest wielu i wiele mają imion. Ale jest tylko jedna Bogini. Ta, której wizerunki ryto na ścianach jaskiń, której figurki rzeźbiono z kłów mamucich nie dwa tysiące, ale dwadzieścia pięć tysięcy lat przed narodzeniem Chrystusa. Ta, która jest Potrójna – jest Dziewicą, Ciężarną Matką i Staruchą-Śmiercią. Ta która wyłoniła się z Chaosu, zanim jeszcze powstał Czas. (…)
 • Jeśli przejdziemy od państwa narodowego do państwa neosferycznego, może się okazać, że odkryliśmy nowy rodzaj niehierarchicznej organizacji społecznej – „synchroniczny porządek” oparty na zaufaniu i telepatii – którego Indianie Hopi i Aborygeni używali od tysiącleci. Jeśli cywilizacja światowa będzie w stanie sama zorganizować się w sytuacji obecnego globalnego chaosu, zostanie oparta raczej na współpracy niż rywalizacji, w której zwycięzca bierze wszystko, raczej na skromności niż przesycie, raczej na wspólnotowej solidarności niż indywidualistycznym elitaryzmie i potwierdzi Świętą Naturę wszelkiego życia na Ziemi.
 • Magna Mater! (…)
  Jam jest uroda zielonej ziemi, jam jest Lilith, jam jest pierwsza z pierwszych, jam jest Asztarte, Kybele, Hekate, jam jest Rigatona, Epona, Rhiannon, Nocna Klacz, kochanka wichru.
  Czcijcie mnie w głębi serc waszych, składajcie ofiarę z aktu miłości i rozkoszy, bo miła mi taka ofiara.
  Albowiem jam jest dziewica nietknięta i jam jest płonąca od żądzy miłośnica bogów i demonów. I zaprawdę powiadam wam: jak byłam z wami od początku, tak znajdziecie mnie u kresu.
 • Określenie „philosophia perennis” ukuł Leibnitz, ale rzecz znajduje w poznaniu immanentnej i transcendentnej Podstawy bytu – rzecz ta jest odwieczna i uniwersalna. Podstawy filozofii wieczystej można znaleźć w tradycyjnej wiedzy ludów pierwotnych każdego regionu świata, a jej w pełni rozwinięte formy znajdujemy w każdej z wyższych religii”.
 • Polityka konstruowana oraz realizowana w oparciu o sieciowe schematy organizacyjne rozumiana będzie jako „zbiór relatywnie stabilnych, niehierarchicznych oraz współzależnych relacji łączących różnych aktorów, posiadających wspólne interesy polityczne, wymieniających między sobą określone zasoby w celu realizacji tychże interesów, uznających kooperację za najlepszy sposób dążenia do wspólnych celów"…
  • Autor: Kamil Filipek, Perspektywa sieciowa integracji europejskiej, Lublin 2006.
 • Sieciowa natura integracji europejskiej oznacza współpracę pomiędzy różnymi kategoriami podmiotów we współczesnej Europie przybierającą formy wielopoziomowych sieci wymian. Oznacza, to iż podstawowym mechanizmem koordynacji złożonych procesów integracyjnych jest horyzontalny mechanizm sieciowy, a nie wertykalny mechanizm państwowy.
  • Autor: Kamil Filipek, Perspektywa sieciowa integracji europejskiej, Lublin 2006.
 • (…) Skąd ta technologia się wzięła? Stąd skąd i nasza, choć dużo słabsza technologia. Powstała drogą rozwoju nauki. (…) To już trudniejsze pytanie, ale wydaje się, że Magii szukano właśnie po to, aby wyeliminować konieczność korzystania z rozwiniętej techniki. Dlaczego? Technika przeważnie łączy się z dużą degradacją środowiska, a to na pewnym etapie rozwoju może zacząć przeszkadzać. Mogło więc się zdarzyć, że nasza ludzka cywilizacja, rozwinie technologię umożliwiającą manipulowanie czasoprzestrzenią, tworzenie tuneli do innych światów i w końcu znalezienie takich, w których występuje Magia.. Tak rozwinięta cywilizacja po drodze z pewnością uporałaby się z większością chorób, inżynieria genetyczna ujednoliciłaby genotyp jej przedstawicieli «w kierunku» długiego życia, oraz pięknego wyglądu. Członkowie takiej cywilizacji kochaliby piękną sztukę i piękną przyrodę i z całą pewnością woleliby życie na łonie natury, w ich świecie doszczętnie już zniszczonej, niż w kompletnie zautomatyzowanych podziemnych miastach, lub w kosmicznych habitatach. Cywilizacja ta opanowała już możliwość otwarcia wrót do innych, nieskażonych światów, cóż jednak zrobić, aby nie zniszczyć tych nowych planet? Osadnicy chętnie by zrezygnowali z «brudnych» technologii, ale wiązałoby się to ze znacznym obniżeniem standardu życia. Jakie jest więc rozwiązanie? Znaleźć świat z Magią. Oczywiście nowi ludzie, chociaż biologicznie ciągle jeszcze z nami tożsami, różniliby się jednak od nas już bardzo. Byliby od nas piękniejsi, długowieczni, niewykluczone, że mieliby zredukowane uzębienie, np. brakowałoby im kłów, gardziliby klasyczną «brudną» techniką, którą zastąpiła im Magia, natomiast kochaliby nieskażoną naturę i piękną architekturę. Czy ten obraz nie wykazuje jakiś znajomych cech? (…)
  W myśl Ogólnej Teorii Magii elfy są dalekimi potomkami ludzi. Ludzi, którzy stworzyli technologie manipulacji przestrzenią, a którzy tą i inne technologie porzucili, zastępując je Magią (Supertechnologią), po to, aby żyć w zgodzie z naturą i jej nie niszczyć.
 • Ta wielość przyczyn (katastrofy ekologicznej) sprawia, że związek między przyczynami, a skutkami pozostaje niepewny. Pojawia się pokusa szukania jakiegoś głębszego Znaczenia: co jeśli pod powierzchnią przyczyn naturalnych istnieje głębsza przyczyna duchowa? Jak inaczej można wyjaśnić tajemniczą synchronię zjawisk, które z punktu widzenia nauki mają różne przyczyny? Co jeśli Matka Natura uderzy też w nas za nasz wyzysk?
  • Autor: Slavoj Žižek, Życie u kresu czasu, «Krytyka Polityczna» 19/2009.
 • To, co znamy pod nazwą «czarów» i «sabatów czarownic», było w istocie kontynuacją pradawnych, sięgających głębokiego paleolitu obrzędów religijnych ku czci Wielkiej Bogini.
  • Autorka: Margaret Murray, The Witch Cult in Western Europe, Londyn 1921.
  • Opis: o Wicca – jednym z kultów New Age.
 • Tubylcze ludy mają wrodzoną przewagę w zakresie rozumienia i tworzenia samowystarczalności. Mają kulturową spójność i bazę ziemską, a obie te podstawy są kluczowe dla każdej samowystarczalnej wspólnoty. Obecnie wielu zwolenników New Age tworzy «międzynarodowe komuny», wspólne farmy, domy, itd. To dobrze, ale ci, co budują wspólnoty z niczego, mają mniejsze szanse powodzenia, niż my. Oni muszą stworzyć wspólnotę, my już ją mamy. Tubylcze ludy wspólnie pamiętają, kim są, a ta pamięć tworzy kulturową tkankę, która trzyma nas razem.
 • Wielka Biała Bogini której później nadano wiele imion: Mut, Anat, Isztar, Tiamat, Astarte, Inanna, Kybele, Izyda, Siakti, Gaia, Artemis, Terra Mater, Bona Dea, Minerwa, Diana, Lilith, Danu, Don, Arduina, Epona, Ceriddwen, Arianrod, Morrigan… Ta, której kapłanką była Maria z Magdali, później nazwana Magdaleną…
  • Autor: Andrzej Sapkowski, Świat króla Artura, Warszawa 2001.
  • Opis: o Wicca – jednym z kultów New Age.
  • Zobacz też: Maria Magdalena
 • Wolę jednak pomijać wątki religijne i mistyczne, bo bardzo szybko można wylądować na niepewnym gruncie New Age, który jest ukoronowaniem wszelkiej trywialności, jakie tylko można sobie wyobrazić w sferze duchowej. Nawiasem mówiąc objawiają się one w takich filmach jak Avatar. (…) Irytuje mnie widoczna w tym filmie romantyczna wizja przyrody i robienie z niej bożka. To nowe pogaństwo, a hołdowanie mu przyprawia mnie o mdłości.
  • Autor: Werner Herzog
  • Źródło: Wywiad Katji Nicodemus, «Die Zeit», tłum. «Forum», 22 lutego 2010.
 • Wzrastająca popularność badań sieciowych idąca w parze z coraz szerszym wykorzystaniem programów komputerowych zaprojektowanych do przetwarzania dużej ilości danych sieciowych sprawia, iż pojawiają się coraz większe możliwości łączenia w jedną całość podejść mikro – oraz makrospołecznych. Należy więc oczekiwać, iż w niedalekiej przyszłości dychotomia mikro vs. makro straci na aktualności.
  • Autor: Kamil Filipek, Perspektywa sieciowa integracji europejskiej, Lublin 2006.