Przejdź do zawartości

Michaił Bachtin

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Michaił Bachtin

Michaił Michajłowicz Bachtin (1895–1975) – rosyjski literaturoznawca, badacz kultury.

 • Słowo żyje na zewnątrz siebie, w żywym nastawieniu na przedmiot; jeżeli konsekwentnie oderwiemy je od tego nastawienia, pozostanie nam w ręku nagi trup słowa, który niczego nam nie powie ani o swojej sytuacji społecznej, ani o swoich życiowych losach.
  • Źródło: Problemy literatury i estetyki, tłum. W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 121–122.
 • Śmiech otwiera świat na nowo…
  • Źródło: Maria Dudzikowa, Śmiech uczniowski jako wyzwanie pedagogiczne (Konteksty pytań o autorytet nauczyciela) w: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy reakcji pod red. Marii Dudzikowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, s. 157.
  • Zobacz też: śmiech
 • Wielkie średniowieczne miasta żyły karnawałowym życiem (…) aż trzy miesiące w roku. Karnawałowy światopogląd miał nieprzeparty wpływ na sposób widzenia i myślenia ludzi: karnawał jak gdyby zmuszał ludzi do wyrzeczenia się oficjalnie zajmowanych przez nich pozycji (…) i do odczuwania świata w karnawałowej perspektywy śmiechu.
  • Źródło: Twórczość Franciszka Rablais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, tłum. Anna i Andrzej Goreniowie, wyd. 1965
  • Zobacz też: karnawał, średniowiecze