Markus Meckel

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Markus Meckel (1990)

Markus Meckel (ur. 1952) – niemiecki polityk, teolog i pastor, minister spraw zagranicznych RFN.

  • Prekariat to tylko jeden z wymiarów – choć może najbardziej dotkliwy – generalnego osłabienia pozycji pracowników. Łatwo to zaobserwować choćby w uczestnictwie pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem – jest go coraz mniej. Z drugiej strony nie da się po prostu walczyć o podtrzymanie długotrwałego i pewnego zatrudnienia, jak w latach 50. czy 70. Nowe stosunki na rynku pracy to coś, z czym nie radzi sobie lewica w całej Europie. Nawet wytężona praca intelektualna jednej partii tu nie pomoże, potrzeba raczej debaty na poziomie europejskim, która doprowadziłaby do wypracowania wspólnego modelu przeciwdziałania skutkom tych tendencji,
  • W Hiszpanii widziałem Niemców, którzy żyją tam od 20 lat, nie znają języka ani się nie integrują. To obłuda żądać od imigrantów tego, czego nie robi się samemu.
    • Opis: o polityce imigracyjnej.
    • Źródło: „Forum”, 29 listopada 2010.
  • Żaden kraj (UE) nie ma prawa prowadzić własnej, unilateralnej polityki wobec Rosji. I tym bardziej żałuję, że po wprowadzeniu traktatu lizbońskiego Niemcy jedynie deklaratywnie działały na rzecz wspólnej polityki zagranicznej – realne posunięcia miały niewiele wspólnego z patetycznymi orędziami. To, że Angela Merkel i Nicholas Sarkozy, by zachować swoje wpływy, ustawili na szczycie europejskiej dyplomacji osoby bez charyzmy, uważam za skandal.