Marek Tabor

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Marek Tabor (ur. 1952) – polski politolog, docent w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Państwa socjalistyczne traktowały zawsze „zamrożenie [zbrojeń - przyp.]” jako krok wstępny na drodze do przeprowadzenia najbardziej radykalnych przedsięwzięć w procesie rozbrojenia – ograniczenia, redukcji i wreszcie całkowitej likwidacji arsenałów jądrowych. Wychodzono bowiem z założenia, że „zamrożenie” nie może stanowić celu samego w sobie, lecz jego podstawową funkcją jest stworzenie korzystnych warunków dla przeprowadzenia bardziej ambitnych posunięć rozbrojeniowych.
  • Program Pokoju - Powszechnie stosowane określenie radzieckiego programu działań międzynarodowych, opracowanego i przyjętego na XXIV (1971) Zjeździe KPZR (…) Wysunięte w ramach Programu Pokoju inicjatywy łączył jeden wspólny cel – uczynić wszystko co możliwe, aby narodom świata przestało zagrażać niebezpieczeństwo wojny jądrowej, aby zachować pokój na kuli ziemskiej.
  • Przyjęta z inicjatywy ZSRR deklaracja dekolonizacyjna stanowi jedno z największych osiągnięć w dotychczasowej historii ONZ.
  • Za pomocą argumentów o MAD uzasadniono w sposób "naukowy" m.in. tezę, że wyścig zbrojeń stanowi nieodłączny i naturalny element w całokształcie stosunków Wschód-Zachód (...). Koncepcja "kontroli zbrojeń” stanowiła także inspirację, dostarczała argumentów i uzasadnień dla praktycznej działalności państw kapitalistycznych. Stała ona i stoi nadal w jaskrawej sprzeczności z socjalistyczną koncepcją rozbrojenia, w której wielokrotnie wyrażano gotowość poczynienia radykalnych kroków zmierzających do powszechnej i całkowitej eliminacji materialnych środków prowadzenia wojen.