Ludwik Mierosławski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Ludwik Mierosławski

Ludwik Adam Mierosławski (1814–1878) – polski generał, pisarz i poeta, działacz polityczny i niepodległościowy, członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, przywódca powstania w Wielkopolsce a także historyk wojskowości.

  • Wyzwolić polskie kraje od najazdu barbarzyńców, a ziemię polską przywrócić ludowi, co od wieków ją uprawia, bez krzywdy dla innych bratnich mu warstw społeczeństwa, oto zadanie ostatecznego wskrzeszenia Polski, a więc i granice władzy, jaką mi Sprzysiężenie narodowe powierzyło.
    • Opis: z odezwy do narodu po przejęciu władzy dyktatorskiej z 16 lutego 1863
    • Źródło: E. Maliszewski (oprac.), Rok 1863. Wybór akt i dokumentów, Warszawa 1998