Liczba pi

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Rozwinięcie liczby π

Liczba π, liczba pi – stała matematyczna, która pojawia się w wielu dziedzinach matematyki i fizyki.

 • Daj, o pani, o boska Mnemozyno,
  pi liczbę, którą też zowią ponętnie ludolfiną,
  pamięci przekazać tak,
  by jej dowolnie oraz szybko do pomocy użyć,
  gdy się problemu nie da inaczej rozwiązać.
  Pauza – to zastąpić liczbami.
  • Autor: Witold Rybczyński, Inwokacja do Mnemozyny
  • Źródło: „Problemy” (nr 8/1949)
  • Opis: wiersz mnemotechniczny (długości kolejnych słów to kolejne cyfry rozwinięcia dziesiętnego liczby π; myślnik po słowie „pauza” oznacza zero).
 • Podziwu godna liczba Pi
  trzy koma jeden cztery jeden.
  Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe
  pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy.
  Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem,
  osiem dziewięć obliczeniem,
  siedem dziewięć wyobraźnią,
  a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
  cztery sześć do czegokolwiek
  dwa sześć cztery trzy na świecie.
  Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa.
  Podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne
  Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
  nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
  potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
  przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
  przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
 • Ogromna, nieskończona,
  bez określonego wzoru, chaotyczna,
  niepokorna, niewymierna.
  Trójką się ona zaczyna,
  Jedyną cyfrą za przecinkiem stojącą.
  Później zaś dług zaczyna się sznur.
  Jedynkę i czwórkę pamiętać musisz,
  by obliczyć obwód czy pole koła.
  (…) Liczba Pi jest nieskończona, wieczna
  i choćbyś przez lat tysiąc pisał,
  choćbyś przerw nie robił na … choćby spanie
  i tak nigdy jej całkowicie nie napiszesz,
  i tak nigdy zasady nie znajdziesz.
  • Autor: Paulina Frasunkiewicz, Liczba Pi