Przejdź do zawartości

Komunikacja językowa

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Komunikacja językowa – proces porozumiewania się ludzi za pomocą znaków językowych.

  • Powodzenie komunikacyjne zależy m.in. od naszej kontroli nad przepływem informacji w dyskursie i od tego, na ile w sposób naturalny jesteśmy w stanie zaakceptować dynamikę nawiązań i rozwinąć kontekst wprowadzony przez mówcę.
    • Autor: prof. dr hab. Anna Duszak
    • Źródło: Marcin Poprawa, Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego, TAiWPN Universitas, Kraków 2009, s. 28.
  • (…) reklama jest makroaktem mowy o charakterze pośrednim i dominującej funkcji perswazyjnej, zbudowanym z mikroaktów (pośrednich bądź bezpośrednich): zachęty, nakłaniania, stwierdzania, chwalenia, proponowania, rady, gwarancji i obietnicy oraz grzecznościowych, których funkcje pragmatyczne są zawsze podporządkowane funkcji naczelnej