Karel Kramář

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Karel Kramář

Karel Kramář (1850–1937) – pierwszy premier Czechosłowacji, czeski polityk nacjonalistyczny.

  • Po­lacy twierdzili, że jeśli mają być silni, to muszą posiadać Polskę histo­ryczną. (…) Oznacza to z całkowitą pewnością, że gdyby Ententa speł­niła to życzenie polskie, Rosja w swojej desperacji musiałaby sprzy­mierzyć się z Niemcami, aby zniszczyć Polskę (…) nie ograniczyłoby się to tylko do Polski, lecz miałoby i najstraszliwsze skutki dla naszej przyszłości.
    • Opis: wypowiedź odnośnie polskich roszczeń terytorialnych na wschodzie.
    • Źródło: Janusz Gruchała, Karel Kramář a sprawy polskie (1918–1937), [w:] „Studia Historyczne”, R. XL, Z. 3 (158), 1997, s. 366.
    • Zobacz też: II Rzeczpospolita, Kresy Wschodnie