Kanon Mahajany

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Sutra Złotego Blasku Najbardziej Zwycięskich Królów po tangucku

Kanon Mahajany – zbiór sutr Buddy spisanych w sanskrycie, a także znany w tłumaczeniach chińskich, tybetańskich, japońskich i koreańskich przechowywanych w tradycji Mahajana.

Amitabha Sutra[edytuj]

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Amitabha Sutra.

(wyd. Dharma Realm Buddhas Association, San Francisco 1974)

 • Jeśli dobry mężczyzna lub kobieta słyszą wypowiadane imię Amitabhy i zachowują je w swoim sercu bez zwątpienia choćby przez jeden dzień (...) odrodzą się w Krainie Najwyższej Błogości Buddy Amitabhy.
 • Ponieważ widzę w tym pożytek, wypowiadam te słowa: Jeśli żywa istota je usłyszy, powinna czynić życzenie: „Odrodzę się w tej krainie”.
 • Setki miliardów krain Buddy w kierunku zachodnim, jest kraina zwana Najwyższą Błogością. W tej chwili Budda zwany Amitabhą naucza tam Dharmy. Siariputro, z jakiego powodu jest ta kraina nazywana Najwyższą Błogością? Wszystkie żyjące tam istoty nie doświadczają żadnego cierpienia ale cieszą się najwyższą błogością.

Avatamsaka Sutra[edytuj]

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Avatamsaka Sutra.

(Buddyjska nauka o wszech-całości, Garma C.C. Chang, wyd. A, Kraków 2010 oraz Słowa Buddy, Norbu, Warszawa 2010)

 • Aby zliczyć wszystkie wszechświaty Buddy, trzeba by całej wieczności.
 • Chociaż wskazałem wam metody osiągnięcia wyzwolenia, zależy ono od was samych.
 • Jak głuchy muzyk, który sprawia radość innym, ale nie może cieszyć się własną muzyką: taka jest Dharma bez medytacji.
 • Umysł jest jak malarz. Umysł wytworzył złożenia. Wszystkie istniejące światy są obrazami namalowanymi przez umysł.

Diamentowa Sutra[edytuj]

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Diamentowa Sutra.

(na podstawie angielskiego tłumaczenia A.F. Price'a chińskiego przekładu Kumaradżiwy (IV w. n.e.), tłum. polskie Karma Jesze Dordże, Mu Dziu)

 • Ci, którzy widzą moje ciało jako zwykłą formę i słyszą mój głos jako zwykły głos, wkroczyli na błędną ścieżkę – tacy ludzie w rzeczywistości mnie nie widzą.
 • Gdziekolwiek są materialne cechy, tam jest ułuda; ale ktokolwiek postrzega, że wszystkie cechy są w rzeczywistości nie-cechami, ten postrzega Tathagatę.
 • Słowa nie mogą objaśnić prawdziwej natury wszechświata. Tylko zwykli ludzie, spętani pożądaniami robią użytek z tej arbitralnej metody.
 • Prawda jest niewyrażalna i nie do ogarnięcia. Ona ani istnieje ani nie istnieje. Ta niewyrażalna zasada stanowi podstawę różnych doktryn wszystkich mędrców.

Lankavatara Sutra[edytuj]

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Lankavatara.

(Cytaty za: wyd. EKOTECH 2009; tłum. Zbigniew Becker)

 • Błąd w tych mylnych naukach, jakie zazwyczaj głoszą filozofowie tkwi w tym, że nie rozpoznają oni, iż obiektywny świat powstaje z samego umysłu: nie pojmują oni, że cały system umysłu także powstaje z samego umysłu (...) nieświadomi faktu, iż istnieje tylko jedna, wspólna esencja.
 • Budda Dharmata jest Ostateczną Zasadą Rzeczywistości, z której biorą swe istnienie wszelkie rzeczy, lecz która sama w sobie wykracza poza wszelkie określenia.
 • Buddowie nie nauczają Dharmy, która jest zależna od liter. Każdy, kto naucza doktryny zależnej od liter i słów, jest tylko gadułą, ponieważ Prawda jest poza literami, słowami i księgami.

Surangama Sutra[edytuj]

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Surangama Sutra.

(wg przekładu chińskiego Paramitiego,705; na podst. tłum. angielskiego Lu K'uan Yu)

 • Anando, wciąż nie masz jasności co do iluzorycznych przejawów wszystkich przemijających zjawisk, które zanikają ilekroć się pojawiają. Te iluzje pochodzą z istoty cudownego Umysłu. Tak samo sześć zmysłów (szóstym jest intelekt) wraz z towarzyszącymi im obiektami i świadomościami, które złudnie wyrastają z przyczyn i warunków, i które złudnie zanikają kiedy te przyczyny i warunki się rozejdą. Są one jedynie kreacją i destrukcją pojawiającą się i zanikającą w niezmiennej, cudownie przejrzystej, wszystko obejmującej i głębokiej Bhutatathacie, absolutnej naturze Buddy, gdzie nie znajdziesz ani przychodzenia, ani odchodzenia, ani złudzenia, ani oświecenia, ani narodzin ani śmierci.
 • Jeśli umysł poszukuje umysłu, to co z natury nie jest iluzją, tworzy iluzję. Jeśli powstrzymasz całe chwytanie, nie znajdziesz nic realnego. Jeśli to, co nie jest iluzją, uspokoi się, gdzie jeszcze można dopatrzeć się iluzji?
 • Wszystkie żywe istoty podlegają reinkarnacji przez różne światy, z powodu dwóch wypaczonych, rozróżniających i fałszywych poglądów które, gdziekolwiek się pojawią, wciągają w kołowrót samsary. Co jest przyczyną tych fałszywych poglądów? Powstają z powodu indywidualnej i zbiorowej karmy.

Sutra Buddy Medycyny Tathagaty Lazurytowego Blasku, Jego Przeszłych Ślubowań, Zasług i Zalet[edytuj]

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Sutra Buddy Medycyny Tathagaty Lazurytowego Blasku, Jego Przeszłych Ślubowań, Zasług i Zalet.

(wg ang. tłumaczenia Hsuan Jung, International Buddhist Monastic Institute, 2001)

 • Mańdziuśri, kiedy Czczony Przez Świat Budda Medycyny kroczył ścieżką bodhisattwy, uroczyście złożył Dwanaście Wielkich Ślubów by spełnić wszelkie pragnienia czujących istot.(...) Z tej przyczyny, Mandziuśri, wszyscy gorliwi mężczyźni i kobiety powinni składać życzenia odrodzenia się w tej krainie
 • Na wschód od tego świata, przemierzając tak wiele krain Buddy jak wiele jest ziaren w Gangesie, istnieje świat zwany Czysty Lazuryt. Budda tej krainy zwany jest Buddą Medycyny, Tathagatą Lazurytowego Blasku (...)
 • O Anando, trudno jest uwierzyć w te niezwykle głębokie praktyki Buddów i trudno je pojąć.
 • O Anando, Budda Medycyny kultywował niezliczone praktyki Bodhisattwy, stosował niezliczone zręczne metody i składał liczne ślubowania. Zajęło by mi to cały długi eon, gdybym miał je wyczerpująco opisać.

Sutra Królewskiego Samadhi[edytuj]

(wyd. Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 2003)

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Sutra Królewskiego Samadhi.
 • Ciało Tathagaty powinno być określane jako, w swej esencji, podobne przestrzeni, niewidzialne, przekraczające zakres widzenia – tak należy postrzegać Absolutne Ciało. Niepojęte, przekraczające sferę myśli, nieoscylujące między błogością i cierpieniem, przekraczające iluzoryczne rozróżnienia, nieumiejscowione nigdzie (...) przekraczające namiętności, niepodzielne, przekraczające nienawiść, stabilne, przekraczające zaślepienie, wyjaśniane poprzez znamiona pustki, niezrodzone, przekraczające narodziny, wieczne z punktu widzenia zwykłego doświadczenia, nierozróżnialne w aspekcie Nirwany, opisywane słowem niewysłowione, uspokajające w głosie, jednorodne w odniesieniu do konwencjonalnej Prawdy, konwencjonalne w odniesieniu do Absolutnej Prawdy – zgodny z prawdziwą nauką Absolut.
 • Jeśli młoda dziewczyna śni, że rodzi się jej synek, który następnie umiera, najpierw czuje radość a potem smutek. Wiedz, że wszystkie zjawiska są właśnie takie.
 • Moc koncepcji spowodowała wiarę w istnienie świata. Skupiając się na swych percepcjach głupcy wykonali tę pracę.

Sutra Kwiatu Lotosu Cudownego Prawa[edytuj]

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Sutra Kwiatu Lotosu Cudownego Prawa.

(wyd. Wetherhill/Kosei, Nowy Jork, Tokio 1974; tłum. Karma Jesze Dordże, Mu Dziu)

 • Aby uwolnić się od lenistwa słuchajcie tej sutry.
 • Buddowie, czczeni, wiedzą, że nic nie posiada niezależnego istnienia.
 • Jedynie osiągnięcie najwyższej mądrości Buddy jest prawdziwą nirwaną.
 • Jestem królem Prawa, Absolutem co do Prawa, i dlatego pojawiam się na tym świecie aby uspokoić wszystkie stworzenia.

Sutra Serca Doskonałej Mądrości[edytuj]

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Sutra Serca Doskonałej Mądrości.

(cytaty za: Buddyzm, red. Jacek Sieradzan, Kraków, 1987)

 • (...) wewnętrzną naturą pięciu skupisk jest Pustka. Forma jest Pustką, ale Pustka jest formą. Pustka nie jest inna niż formy, a formy nie są inne niż Pustka. Podobnie: uczucia, percepcja, wola i świadomość są również puste.
 • Wszystkie zjawiska, Siariputro, są również Pustką. Nie posiadają określonych charakterystyk, są niestworzone, nie zanikają, są nieskalane, chociaż nie są oddzielone od skalań; nie zmniejszają się, ale także nie powiększają się.

Tathagatagarbha Sutra[edytuj]

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Tathagatagarbha Sutra.
 • Czy Buddowie pojawiają się na świecie, czy nie, natura buddy wszystkich istot jest wieczna i niezmienna. To jest tak, że jest ona zasłonięta splamieniami. Kiedy Tathagata pojawia się na świecie, szeroko propaguje Dharmę, aby usunąć ich ignorancję i cierpienie i oczyścić ich uniwersalną mądrość.
 • Kiedy obserwuję wszystkie istoty swoim okiem buddy widzę ukrytą pod splamieniami chciwości, pożądania, gniewu i głupoty stabilnie usadowioną czcigodną mądrość buddy, wgląd buddy i ciało buddy. Dobrzy synowie, wszystkie istoty, chociaż odnajdują w sobie rozmaite splamienia, posiadają naturę buddy, która jest wiecznie bez skazy i która jest pełna cnót nie różniących się od moich. Co więcej, dobrzy synowie, to jest tak jakby osoba jasnowidząca dostrzegała ciała Tathagatów zasiadających w pozycji lotosu wewnątrz kwiatów, których płatki nie są jeszcze rozwinięte, a które po opadnięciu płatków objawiają wszystkim tathagatów.