Juliusz Kleiner

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Juliusz Kleiner

Juliusz Kleiner (1886–1957) – polski historyk literatury polskiej.

  • Nie żądajmy od metod naukowych tego, czego dać nie mogą; nie dadzą one mistycznego kontaktu z istotą życia – nie dotrą w żadnym zjawisku do pierwszej przyczyny, do praźródła. (…) Kontakt duchowy czytelnika z dziełem ma stworzyć poeta, nie jego badacz. Badacz nie jest mistagogiem wiodącym do ekstaz mistycznych – jest tylko niosącym światło przewodnikiem.
    • Źródło: Historyczność i pozaczasowość w dziele literackim, w: Studia z zakresu teorii literatury, Lublin 1961, s. 14–15.